Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 5. 2023 10:33

Jarní balíček dokumentů evropského semestru: EU chce vybudovat odolnější hospodářství

Dne 24. května 2023 zveřejnila Evropská komise (EK) jarní balíček dokumentů v rámci každoročního cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Cílem evropského semestru je podpořit hospodářský růst, dosáhnout zdravých veřejných financí a zamezit nadměrným makroekonomickým nerovnovahám v EU. Jarní balíček evropského semestru pak tvoří soubor dokumentů – analýzy i konkrétní doporučení pro jednotlivé členské státy, jak v hospodářské a sociální politice dále postupovat.

Jarní balíček připravuje EK každoročně (mimo jiné) po zhodnocení pravidelných národních strategických dokumentů, zasílaných členskými státy. Jedná se zejména o Národní program reforem (NPR), Konvergenční program a případně také Zprávu o realizaci NPR. S využitím národním dokumentů EK analyzuje hospodářskou a sociální situaci v jednotlivých členských státech, varuje před případnými makroekonomickými riziky pro daný členský stát a připravuje doporučení pro následující období.

Letošní jarní balíček reflektuje rizika související s dopady ruské agrese proti Ukrajině a s vysokou inflací dopadající na evropské domácnosti. V souvislosti se zmíněným válečným konfliktem představuje ČR jednu z nejvíce zasažených zemí EU, která musela souběžně čelit jak dopadům výrazné migrační vlny z Ukrajiny, tak i potřebě omezit závislost na importu fosilních paliv z Ruska.

Součástí jarního balíčku jsou analytické zprávy o jednotlivých zemích (Country Reports) a návrhy specifických doporučení Rady EU jednotlivým zemím (Country Specific Recommendations, CSRs) včetně příslušného odůvodnění. Návrhy CSRs budou během června projednávány na platformách Rady EU a (po případných úpravách) finálně schváleny v červenci.

EK navrhuje, aby Rada EU letos ČR doporučila ČR mimo jiné zajistit dlouhodobou fiskální udržitelnost veřejných financí, snížit závislost na fosilních palivech či posílit poskytování sociálního a dostupného bydlení, ke kterému by ČR měla přijmout příslušný zákon.

Návrh CSRs také zahrnuje pokračovat v implementaci plánů pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plans, RRPs). Díky těmto RRPs mohou členské státy čerpat finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Právě pokračování implementace RRPs členských států má představovat klíčový prvek při realizaci dlouhodobých priorit členských států.

V ČR je RRP nazván Národní plán obnovy (NPO). V březnu letošního roku ČR obdržela platbu grantu za splnění prvního balíčku 37 milníků a cílů NPO ve výši 928 milionů EUR. Kromě jiných opatření tak byla například dokončena modernizace železničních mostů či tunelů, vytvořena platforma pro digitalizaci hospodářství nebo byl spuštěn nový program podpory výzkumu a vývoje. ČR v tuto chvíli připravuje aktualizaci NPO v souvislosti s novými výzvami v oblastech energetiky a cíli plánu REPowerEU (tedy útlumu využívání fosilních paliv, zejména z Ruska).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie