Aktuálně

21. 12. 2018 22:16

Jak se v České republice daří zapojit kraje, města a obce do konceptu Smart?

Vláda ČR se prostřednictvím různých nástrojů snaží o intenzivnější zapojení jednotlivých krajů, měst a obcí do konceptu Smart City/ Smart Region. Jedním z kroků vlády ČR pro získání informací o stavu využití a zavádění SMART řešení v krajích, městech a obcích bylo vypracování analýzy založené na řízených rozhovorech s aktéry. Cílem bylo z výsledků identifikovat možné zdroje problémů vedoucích k nízké míře využití potenciálu ke zlepšení a zjednodušení života občanů ČR.

Pojem Smart City se začal ve světě užívat již v devadesátých letech minulého století v souvislosti s rozšiřováním informačních a komunikačních technologií a také s elektronizací veřejné správy.  Jedná se tedy zejména o snahu využít nové informační a komunikační technologie pro lepší správu obcí, měst a krajů. Cílem je využití těchto technologií pro zjednodušení a zrychlení komunikace s občany, zlepšení kvality života, úspora energií, ochrana životního prostředí apod.

V minulosti vláda ČR přijala již několik opatření, jak tento proces zavádění nových technologií v rámci konceptu Smart podpořit, avšak dle aktuálních zjištění Analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření se toto ne vždy a na všech úrovních podařilo. Zmíněná analýza byla vypracována ve spolupráci Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury ČR v čele s řešitelským týmem z Mendelovy univerzity v Brně. 

Nejčastější projekty_v_ČR

Základním cílem této analýzy bylo podrobným šetřením na úrovni všech krajů, krajských měst i jednotlivých bývalých okresních měst zjistit aktuální povědomí o konceptu smart a také o míře jejich zapojení do tohoto konceptu. V rámci šetření bylo možné také následně identifikovat možné zdroje problémů vedoucích k nízké míře povědomí nebo zapojení do konceptu smart city/smart region v rámci ČR. 

Jak se daří krajům, městům a obcím 1

V budoucnosti by pak měla tato zjištění vést k cílenější podpoře konceptu smart ze strany státu i k lepšímu přenosu příkladů dobré praxe mezi jednotlivými kraji a městy tak, aby byl dostatečně využit potenciál konceptu smart ke zlepšení a zjednodušení života občanů ČR. Bližší informace  k příkladům dobré praxe v ČR jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Příklady dobré praxe v ČR.

Dále jsou k dispozici plná verze Analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření , společně se Shrnutím analýzy.

Více informací o konceptu Smart aktivitách spojených s touto oblastí naleznete na www.smartcities.mmr.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie