Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vláda Lubomíra Štrougala III. (11.11.1976-17.06.1981)

29. 8. 2007 9:22

Přehled členů vlády

Lubomír Štrougal - předseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981) životopis

Josef Korčák - místopředseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Peter Colotka - místopředseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Karol Laco - místopředseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Matej Lúčan - místopředseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Rudolf Rohlíček - místopředseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Josef Šimon - místopředseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Jindřich Zahradník - místopředseda vlády
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Václav Hůla - místopředseda vlády (pověřen řízením Státní plánovací komise)
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Bohuslav Chňoupek - ministr zahraničních věcí
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Martin Dzúr - ministr národní obrany
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Jaromír Obzina - ministr vnitra
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Leopold Lér - ministr financí
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Zdeněk Půček - ministr hutnictví a těžkého strojírenství
(11. 11. 1976 - 13. 12. 1979)

Ladislav Gerle - ministr hutnictví a těžkého strojírenství
(13. 12. 1979 - 17. 6. 1981)

Vlastimil Ehrenberger - ministr paliv a energetiky
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Andrej Barčák - ministr zahraničního obchodu
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Vlastimil Chalupa - ministr spojů
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Michal Štanceľ - ministr práce a sociálních věcí
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Vladimír Blažek - ministr dopravy
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Ladislav Šupka - ministr pro technický a investiční rozvoj
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Pavol Bahyl - ministr všeobecného strojírenství
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Josef Nágr - ministr zemědělství a výživy
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Michal Kubát - ministr elektrotechnického průmyslu
(13. 12. 1979 - 17. 6. 1981)

Michal Sabolčík - ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

Vladimír Janza - ministr - místopředseda Státní plánovací komise
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

František Ondřich - ministr - předseda Výboru lidové kontroly
(11. 11. 1976 - 17. 6. 1981)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty