Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vláda Ladislava Adamce (12.10.1988-10.12.1989)

28. 8. 2007 16:03

Přehled členů vlády

Ladislav Adamec - předseda vlády
(12. 10. 1988 - 7. 12. 1989) životopis

Marián Čalfa - předseda vlády
(7. 12. 1989 - 10. 12. 1989) - pověřen řízením

Bohumil Urban - 1. místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 10. 12. 1989)

Pavel Hrivnák - 1. místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 19. 6. 1989)

Matej Lúčan - 1. místopředseda vlády
(19. 6. 1989 - 3. 12. 1989)

Marián Čalfa - 1. místopředseda vlády
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

František Pitra - místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 10. 12. 1989)

Jaromír Žák - místopředseda vlády
(19. 6. 1989 - 10. 12. 1989)

Ivan Knotek - místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 19. 6. 1989)

Matej Lúčan - místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 19. 6. 1989)

Pavel Hrivnák - místopředseda vláda
(19. 6. 1989 - 10. 12. 1989)

Karel Juliš - místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

Jaromír Obzina - místopředseda vlády
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

Josef Hromádka - místopředseda vlády
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

Ladislav Vodrážka - místopředseda vlády
(19. 6. 1989 - 10. 12. 1989)

Jaromír Johanes - ministr zahraničních věcí
(12. 10. 1988 - 10. 12. 1989)

Milán Václavík - ministr národní obrany
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

Miroslav Vacek - ministr národní obrany
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

František Kincl - ministr vnitra
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

František Pinc - ministr vnitra
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

František Podlena - ministr dopravy a spojů
(12. 10. 1988 - 10. 12. 1989)

Jan Stejskal - ministr financí
(12. 10. 1988 - 10. 12. 1989)

Karel Juliš - ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
(12. 10. 1988 - 19. 6. 1989)

Ladislav Vodrážka - ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
(19. 6. 1989 - 10. 12. 1989)

Antonín Krumnikl - ministr paliv a energetiky
(12. 10. 1988 - 10. 12. 1989)

Miloslav Boďa - ministr práce a sociálních věcí
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

Alfréd Šebek - ministr práce a sociálních věcí
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

Jan Štěrba - ministr zahraničního obchodu
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

Andrej Barčák ml. - ministr zahraničního obchodu
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

Jaromír Algayer - ministr zemědělství a výživy
(12. 10. 1988 - 10. 12. 1989)

Jaromír Žák - ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
(12. 10. 1988 - 19. 6. 1989)

Alfréd Šebek - ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
(19. 6. 1989 - 3. 12. 1989)

Ladislav Dvořák - ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

František Ondřich - předseda Výboru lidové kontroly ČSSR
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

Květoslava Kořínková - předsedkyně Výboru lidové kontroly ČSSR
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

Pavel Hrivnák - předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
(12. 10. 1988 - 19. 6. 1989)

Karel Juliš - předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
(19. 6. 1989 - 3. 12. 1989)

Bohumil Urban - předseda Státní plánovací komise
(12. 10. 1988 - 19. 6. 1989)

Jaromír Žák - předseda Státní plánovací komise
(19. 6. 1989 - 10. 12. 1989)

Marián Čalfa - ministr bez portfeje
(12. 10. 1988 - 3. 12. 1989)

Alfréd Šebek - ministr bez portfeje
(19. 6. 1989 - 10. 12. 1989)

František Reichel - ministr bez portfeje
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

Roth Viliam - ministr bez portfeje
(3. 12. 1989 - 10. 12. 1989)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty