Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

3. 2. 2016 15:54

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (novela účinná od 3.2.2016)

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace byly schváleny usnesením ze dne 14. prosince 2011 usnesením č. 922 a naposledy novelizovány v r. 2016 usnesením č. 76 ze dne 3. února 2016. Tato změna nabyla účinnosti 3. února 2016.

Obecné zásady stanovují postup ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy při vypracování RIA. Obsahově jsou členěny do dvou částí:

  • Procesní pravidla
  • Metodika pro hodnocení dopadů regulace

Obecné zásady jsou koncipovány jako popis po sobě jdoucích kroků, které musí být učiněny v rámci hodnocení dopadů, přičemž v určitých oblastech odkazují na další doplňující metodické návody, které podrobně rozvíjejí určité aspekty či kroky hodnocení dopadů regulace. Jedná se o:

Další doplňující metodiky k problematice hodnocení dopadů regulace jsou ke stažení zde.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X