Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

2. 8. 2013 15:00

Úřad vlády zveřejňuje platy vedoucích pracovníků

Úřad vlády ČR se rozhodl v rámci otevřenosti a na základě četných dotazů od veřejnosti zveřejnit údaje o platech a odměnách vedoucích pracovníků za období let 2010 – 2012. Údaje jsou obdobně jako u některých ministerstev uváděny podle jednotlivých funkcí.

Tabulka za rok 2010 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 169 520 465 000
náměstek 1 0 0
náměstek 2 780 000 285 000
náměstek 3 0 0
náměstek 4 927 960 300 000
náměstek 5 0 0
náměstek 6 0 0
náměstek 7 0 0
VŘS 1 914 400 405 000
VŘS 2 896 160 230 000
VŘS 3 848 760 310 000
VŘS 4 0 0
VŘS 5 0 0

Tabulka za rok 2011 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 169 520 1 158 000
náměstek 1 0 0
náměstek 2 780 000 960 000
náměstek 3 697 560 600 000
náměstek 4 949 560 500 000
náměstek 5 848 760 210 000
náměstek 6 916 200 490 000
náměstek 7 0 0
VŘS 1 998 280 1 220 000
VŘS 2 0 0
VŘS 3 0 0
VŘS 4 720 000 110 000
VŘS 5 0 0

Tabulka za rok 2012 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 169 520 1 659 000
náměstek 1 983 760 700 000
náměstek 2 0 0
náměstek 3 697 560 790 000
náměstek 4 0 0
náměstek 5 861 360 380 000
náměstek 6 929 400 1 397 000
náměstek 7 807 600 335 000
VŘS 1 998 280 840 000
VŘS 2 0 0
VŘS 3 0 0
VŘS 4 0 0
VŘS 5 737 400 130 000

„Chceme tímto postupem transparentně ukázat, jak bylo nakládáno s veřejnými prostředky. Vrcholní státní zaměstnanci musejí počítat s tím, že jejich plat podléhá zvýšené kontrole a není možné donekonečna tajit, jakou mzdu za svou práci dostávají. Věřím, že se tak Úřad vlády tímto krokem stává otevřenějším a transparentnějším,“ vysvětluje rozhodnutí odtajnit platové poměry vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.

Zveřejnění platů vedoucích pracovníků Úřadu vlády je v souladu s ochranou osobních údajů a zároveň odpovídá metodickému doporučení Ministerstva vnitra ČR, které reflektovalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se zveřejňování mezd ve veřejném sektoru. 

Údaje o funkcích, platech a odměnách jsou nyní přístupné široké veřejnosti. Tabulky obsahují údaje o vedoucím úřadu vlády, náměstcích místopředsedkyně vlády, náměstcích ministra, náměstcích vedoucího úřadu vlády, vládních zmocněncích, státních tajemnících a vrchních ředitelích sekcí úřadu vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie