Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

5. 9. 2013 14:40

Úřad vlády zveřejnil seznam vedoucích pracovníků

Úřad vlády ČR se ve snaze o další zvýšení transparentnosti svého fungování rozhodl zveřejnit vedle organizačního schématu úřadu také přehled vedoucích zaměstnanců.

Na našich stránkách jsou nově uvedeny pracovní funkce i se jmény až do úrovně ředitelů jednotlivých odborů.

Tímto krokem pokračujeme v nastoleném směru maximální otevřenosti. U všech orgánů státní správy mají občané právo vědět, kdo konkrétně a za co zodpovídá. Tyto informace budeme proto nyní standardně poskytovat a v případě změn včas aktualizovat,“ říká vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.

Úřad vlády již před časem v rámci zvyšování otevřenosti zveřejnil údaje o platech a odměnách svých vedoucích pracovníků z období let 2007-2013. V zájmu lepší přístupnosti došlo také k úpravě podoby vládního webu, na jehož úvodní domovskou stránku přibyl dobře viditelný odkaz na často vyhledávanou sekci veřejných zakázek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie