Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 8. 2013 15:45

Úřad vlády rozšiřuje zveřejňování platů vedoucích pracovníků

Úřad vlády ČR se rozhodl na základě četných dotazů veřejnosti i médií zpřístupnit údaje o platových poměrech vysokých státních zaměstnanců z období let 2007 – 2013.

Tabulka za rok 2007 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 106 077 700 000
náměstek 525 900 190 000
náměstek 700 800 390 000
náměstek 119 500 60 000
náměstek 217 400 170 000
náměstek 850 400 330 000
náměstek 507 800 190 000
VŘS 914 500 293 000
VŘS 604 200 210 000
VŘS 118 600 190 000

Tabulka za rok 2008 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 082 476 810 000
náměstek 372 000 195 000
náměstek 903 900 380 000
náměstek 746 200 380 000
náměstek 392 200 125 000
náměstek 352 200 50 000
náměstek 939 900 350 000
VŘS 911 700 236 000
VŘS 672 000 245 000
VŘS 770 700 185 000
VŘS 473 000 275 000

Tabulka za rok 2009 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 289 799 865 000
náměstek 1 006 900 265 000
náměstek 935 700 335 000
náměstek 930 500 485 000
náměstek 126 900 100 000
náměstek 643 100 250 000
náměstek 130 884  0
náměstek 211 200 180 000
VŘS 950 106 265 000
VŘS 725 000 240 000
VŘS 282 632 60 000
VŘS 490 900 165 000
VŘS 176 400 45 000
VŘS 559 600 210 000
VŘS 460 000 155 000
VŘS 48 600 0

Pozn.: Údaje o platech a odměnách jsou vztaženy k funkcím dle aktuálně platného organizačního řádu ÚV, kdy v uvedených letech docházelo ke změnám jak organizačního řádu, tak ke změnám v obsazení jednotlivých funkcí.

Dochází k rozšíření původní informace z počátku srpna o další platové období. Informace o funkcích, vyplacených finančních prostředcích a jejich výši jsou nyní přístupné široké veřejnosti.

Zájem o platové poměry na Úřadu vlády byl mimořádný, v první den uvolnění informací o mzdách vysokých státních úředníků navštívilo vládní portál přes 6 tisíc unikátních uživatelů. Úřad vlády má zájem v nastoleném trendu pokračovat a reflektovat veřejný zájem v zájmu transparentnosti,“ říká vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.

Poskytnuté informace splňují veškeré náležitosti ochrany osobních údajů a vyhovují metodickým pokynům ministerstva vnitra, které tak zohlednilo postoj Nejvyššího správního soudu o zveřejňování mezd ve státní správě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie