Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

17. 12. 2013 10:52

Úřad vlády zveřejňuje platy za rok 2013

Vedení Úřadu vlády ČR pokračuje v trendu otevřenosti a zveřejňuje výši platů vrcholných státních zaměstnanců pracujících na Úřadu vlády ČR v roce 2013.

Tabulky obsahují údaje o vedoucím úřadu vlády, náměstcích místopředsedkyně vlády, náměstcích ministra, náměstcích vedoucího úřadu vlády, vládních zmocněncích, státních tajemnících, ředitelích sekcí úřadu vlády a nově i poradcích předsedy vlády.

Tabulka platů a odměn za rok 2013 v Kč
pozice roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 779 680 968 000
vedoucí Úřadu vlády 2 488 658 240 000
náměstek 1 1 060 698 755 000
náměstek 2 80 500 10 000
náměstek 3 793 167 910 000
náměstek 4 344 912 250 000
náměstek 5 879 621 230 000
náměstek 6 787 602  150 000
náměstek 7 603 890 647 000
náměstek 8 477 809 200 000
ředitel sekce 1 591 430 460 000
ředitel sekce 2 532 774 270 000
ředitel sekce 3 462 055 155 000
ředitel sekce 4 267 856 150 000

Tabulka platů a odměn za rok 2013 v Kč rozdělená na pololetí
leden - červen červenec - prosinec
pozice plat* odměna* plat* odměna*
vedoucí Úřadu vlády 1 779 680 968 000 0 0
vedoucí Úřadu vlády 2 0 0 488 658 240 000
náměstek 1 525 775 580 000 534 923 175 000
náměstek 2 0 0 80 500 10 000
náměstek 3 368 870 600 000 424 767 310 000
náměstek 4 0 0 344 912 250 000
náměstek 5 417 504 180 000 462 117 50 000
náměstek 6 787 602  150 000 0 0
náměstek 7 524 760 647 000 79 130 0
náměstek 8 410 509 200 000 67 300 0
ředitel sekce 1 591 430 460 000 0 0
ředitel sekce 2 452 205 270 000 80 569 0
ředitel sekce 3 0 0 462 055 155 000
ředitel sekce 4 0 0 267 856 150 000

Tabulka platů a odměn poradců předsedy vlády za rok 2013 v Kč
leden - červenec srpen - prosinec
poradce plat* odměna* plat* odměna*
poradce 1 232 600 0 0 0
poradce 2 187 500 0 0 0
poradce 3 300 000 0 0 0
poradce 4 187 500 0 0 0
poradce 5 211 750 0 0 0
poradce 6 300 000 0 0 0
poradce 7 270 000 0 0 0
poradce 8 129 572  0 0 0
poradce 9 350 000 0 0 0
poradce 10 638 000 0 0 0
poradce 11 435 000 0 0 0
poradce 12 120 000 0 0 0
poradce 13 150 000 0 0 0
poradce 14 392 000 0 0 0
poradce 15 108 125 0 0 0
poradce 16 120 000 0 0 0
poradce 17 320 625 0 0 0
poradce 18 70 035 0 0 0
poradce 19 178 500 0 0 0
poradce 20 350 000 0 0 0
poradce 21 87 500 0 0 0
poradce 22 350 000 0 0 0
poradce 23 112 500 0 0 0
poradce 24 0 0 98 500 0
poradce 25 0 0 104 700 0
poradce 26 0 0 120 000 0
poradce 27 0 0 263 000 0
poradce 28 0 0 125 000 0
poradce 29 0 0 152 935 0
poradce 30 0 0 31 250 0

* Jedná se o plat resp. odměnu celkem za uvedené období.

Na odměny za 4. čtvrtletí tohoto roku Úřad vlády ČR vyplatil pro zhruba 440 zaměstnanců částku 8 362 700 Kč.

V průběhu druhé poloviny roku bylo na Úřadu vlády ČR docíleno finančních úspor a došlo ke snížení počtu pracovníků. Všichni stávající zaměstnanci tak navíc budou, za jejich zvýšené pracovní úsilí a již zmiňované úspory, oceněni mimořádnou odměnou za rok 2013 ve výši 5000 Kč,“ říká vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie