Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 11. 2009 13:23

Tiskový brífink po jednání tripartity, 26. litopadu 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na briefingu v průběhu zasedání Rady hospodářské a sociální dohody. Vítám tady ministerského předsedu pana Jana Fischera, za odbory potom předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů pana senátory Milana Štěcha a za Svaz průmyslu a dopravy jeho viceprezidenta Jaroslava Hanáka. O úvodní slovo poprosím premiéra Jana Fischera.
 
Jan Fischer, předseda vlády: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Pokusím se být stručný. My jsme zahájili dnešní tripartitu kratší rozpravou, kdy jsme si připomněli parametrizaci rozpočtu na příští rok. Trošku jsme mluvili o očekáváních, které máme v souvislosti s projednáváním rozpočtu na příští rok. V následujících dvou týdnech. Mluvili jsme i o přípravě základních kontur rozpočtu na rok 2011, která bude nepochybně patřit k mimořádně obtížným, vzhledem ke lenošícímu mandátu vlády, vzhledem k vrcholící předvolební kampani a vzhledem k tomu, že v roce 2011 a 2012, pokud jde o fiskální politiku, deficit státního rozpočtu budeme muset být na sebe více tvrdí než na rok příští a bude mimořádně obtížné takové parametry rozpočtu dosáhnout. To byla jedna věc, protože to nedělám nikdy, nebudu zastírat ani tentokrát, že ten materiál, který připravila na dnešní zasedání tripartity vláda a který se týkal strategie východisek z krize, byl vnímám oběma stranami, sociálním partnery kriticky. Vyjádřili se k němu zaměstnavatelé i odbory. Jejich stanoviska přenechám potom jim. Nicméně, ta dohoda zní tak, že se k takovému materiálu vrátíme. Považujeme ho za účelný, nicméně diskutovali jsme ho i prizmatu mandátu této vlády, který má. Je tu ale shoda na potřebě takovou strategii zpracovat, ať už potom realizace bude potom v rukou této vlády a to co má být provedeno exekutivně a co má být provedeno předložením příslušných legislativních návrhů. Je shoda, že není od jejích zpracování ustupovat. Pak jsme mluvili v další etáži, je tu řada námětů ze strany odborů i zaměstnavatelů, které mají spíš povahu krátkodobých opatření. Tam je potřeba, aby vláda zareagovala. Půjdeme na to tak, že těm zadáním, jak ten materiál bude vypadat, aby tripartita ho mohla projednat 21. ledna příštího roku. To bude první zasedání, příští rok, v prosinci se už scházet nebudeme. Skupina pro hospodářskou politiku tripartity se tím bude zabývat a velmi důkladně o tom budeme jednat v polovině prosince na předsednictvu tripartity. Vláda ve svých orgánech, možná i na vládě si připraví novou strukturu tohoto dokumentu, aby lépe uspokojovala poptávku a očekávání sociálních partnerů. Jednání bude pokračovat, dosud jsme probírali body, které se týkají dopravní obslužnosti, situace v zemědělství. Dopravní obslužnost byla přijata s pochopením, s menšími výhradami, jak to bývá. Pokud jde o situaci v zemědělství, budeme se k tomu dokumentu ještě vracet, já na to svolám na své úrovni ještě jednání s představiteli Agrární komory, včetně zástupců sociálních partnerů a ministerstva zemědělství a financí. To jsou body, které jsme do teď byli schopni zvládnout a tím, že jsme prošli program, jak se budeme scházet v první polovině příštího roku to jsme schválili, ostatní body jsou ještě před jednáním. To jednání pak bude řídit v mém zastoupení pan ministr Šimerka. Děkuji vám za tím. Pak budu připraven na vaše dotazy.
 
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to bylo slovo vlády ústy předsedy Jana Fischera, slovo odborů, Milan Štěch, prosím.
 
Milan Štěch, předseda ČMKOS: Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Pan premiér naznačil, že tomu hlavnímu materiálu, který měl název „Východiska z hospodářské krize“ jsme vyjádřili značnou nespokojenost. My jsme se už v září domluvili všichni tři, jak by ten materiál měl vypadat. A on ten materiál na poslední chvíli nám dodaný zhruba předevčírem či včera ráno, tak spíše reagoval na naše náměty, jak odborů tak zaměstnavatelů a spíše odmítavý způsobem. My se domníváme, že takto není možno postupovat. Byť jsme si vědomi, že ta vláda to má těžké, nejdříve byl její mandát do listopadu, teď se prodloužil a řadu opatření, které by možná navrhla a i se shodli, tak možná že ani neprotlačí sněmovnou, ale to podle našeho názoru není důvod proto, aby takovýto materiál nebyl předložen. Naopak si myslím, že vláda má tu situaci snazší o to, že se nemusí řídit zadáními nějakých koaličních politických stran, ale že může vypracovat materiál, který bude buď nejlepším jejím svědomím a nebo se může pokusit vypracovat materiál, který bude alternativou jak zleva tak zprva a další vláda s tím může pracovat. Ale my potřebujeme reagovat i na tyy problémy aktuální, protože veřejné finance v té špatné situaci ve které jsou, přicházejí denně o desítky milionů korun, protože podle našeho názoru přibývají pokusy jak obcházet právní řád, jak e vyhnout odvodům pojištění a daní a to je špatné. Za další, svět kolem nás nestojí, přijímají se postupy pro období po krizi, aby země byly připraveny na nové trendy, jak v hospodářské politice, tak zejména ve struktuře změn průmyslu a my máme pocit, že v naší zemi by nám takto ujel vlak. Proto vítáme, že se bude jednat dál, že pan premiér stanovil určitá kriteria, která budou na předsednictvu tripartity ještě v prosinci a v lednu bychom takový materiál, který by byl východiskem k diskusi, jak v naší zemi postupovat do budoucna, aby ten hospodářský vývoj nabral opět tu růstovou dráhu a aby se v naší zemi žilo slušně. Pokud takovýto materiál nebude a necháme to jenom volnému působení trhu, tak to nemusí s námi dopadnout dobře, protože ta konkurence bude silná a připravenému vždy štěstí přeje. Z tohoto pohledu se domníváme, že je potřeba skutečně chvátat. Jinak k ostatním materiálům, co se týká dopravní obslužnosti, tam jsme upozornili na jeden problém. V minulosti došlo k velice křehké politické dohodě, že naši řidiči, kteří také mají čekací doby, budou mít úpravu, která je dokonce nižší než garantují směrnice ES. Letos to je 25 korun na hodinu, příští rok by to mělo být 50 korun, ale přitom ještě nejsou prostředky na profinancování této prokazatelné ztráty. Pan ministr financí i pan premiér dali jasně najevo, že při jednání o rozpočtu se o tuto záležitost postarají, aby ty dohody byly naplněny, což jsme s povděkem přijali.. To by bylo zatím k průběhu jednání z naší strany a hlavně tedy jsem rád, že snad pokročíme v tom hlavním materiálu, který zatím je ve špatném stavu.
 
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, slovo zaměstnavatelů, Jaroslav Hanák.
 
Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy: Děkuji, dámy a pánové, příjemné dobré ráno i za podnikatele a zaměstnavatele. Ano, nejzákladnější materiál bylo to řešení východisek z krize, ať krátkodobých či dlouhodobých. Jsme za nás poctivě řekl a vážím si sebekritiky pana premiéra, což nebývalo zvykem a zde ministrů na tripartitě. My jsme ten materiál ocenili za 5, jak ve školství, to se stává. Materiál nebyly vizí, nebyl strukturovaný, byly to jen odpovědi na naše předložené náměty z před třemi měsíci a to ještě spíše zaměřené samolibě na obhajování úředníků na určitých resortech, nic víc, nic víc. Vážím si sebekritiky pana premiéra, vážím si toho, že chápeme, že materiál tato země musí mít, jsme jedna ze tří nejotevřenějších ekonomik s největším exportním zaměřením. Potřebujeme jasnou strategii přechodu na znalostní ekonomiku a samozřejmě k tomu odpovídající podmínky, vzdělanost, vědu výzkum a všech těch věcí, které jsou prioritou jak pro byznys tak pro, doufám, zemi i naše zaměstnance. Jsem rád, že se sejdou naši experti a že nejpozději toho 21. ledna ten materiál bude odpovídat tomu, jak si to představujeme a dosavadní práci vlády a důvěru kterou k ní občané mají. Druhá věc byla strategická dopravní obslužnost. Já chci říci, že je třeba říci občanům, že veřejná doprava se od 3. prosince řídí novými zásadami, nařízeními EU. Mnoho měsíců spolupráce ministra dopravy a jeho týmu, podnikatelů a odborů jsme dospěli k tomu, že zítra uzavřeme paragrafové znění, principy výpočtu ekonomické kompenzace, určité standardy dané pro veřejnou dopravu a že materiál bude moci jít do vlády a následně do připomínkového řízení. Chci opravdu poděkovat všem, kdo se n atom podíleli, protože ten materiál a já vím o čem hovořím, 30 let dělám ve veřejné dopravě, reprezentuji tuto zemi v řadě světových organizací i v dopravě a vím, jak těžký materiál to byl. K tomu čekání, děkuji panu minstru financí, který jasně řekl, že 200 milionů pro kraje bude. Já doufám, pan ministr je zodpovědný člověk, že to bude účelně vázáno a nekompromisně vyúčtováno. Ta kalkulace, kterou jsme provedli, přibližně 200 milionů, já nejsem dokonalý jako nikdo a netvrdím, že je to přesně. Účelově vyúčtovat. Třetí materie, která zatím byla a ta je nesmírně závažná je otázka zemědělství, naše reprezentace překládala objektivní zprávu o stavu v zemědělství. Dávala najevo, že zemědělci tu nejsou proto, aby natahovali ruce pro dotace, ale chtějí objektivní, rovné podmínky jako má EU15, jako má Polsko a další. Abychom udrželi rovné konkurenční prostředí. Znovu s i vážím toho, že pan předseda vlády jejich výzvu ke speciální schůzce mezi reprezentací zemědělců, že je ochoten začátkem ledna podrobně tu problematiku projednat, Děkuji.
 
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, pokud máte otázky, tak je vaše chvíle. Prosím.
 
ČTK: Dobrý den, chtěl jsem požádat, jestli můžete ten materiál více přiblížit? Co tam bylo přímo obsaženo, jaké přesné výtky se týkají stran? Prostě obsah, děkuji.
 
Jan Fischer, předseda vlády: Asi jsme se netrefili do očekávání, která jsme od toho měli. Mám ten matriál hodnotit. Vláda, když na tom pracovala, tak dost úzkostlivě hospodařila se svým mandátem, který prstě má,. Shodli jsme se na tom, že bez ohledu na mandát některé věci je třeba artikulovat. My jsme se shodli na tom, což tu dosud nezaznělo a na tom je shoda a jsme tomu velice rád, to je potřeba, aby zaznělo velmi jednoznačně. Jsou tu některé reformy v této zemi, takové, ať už je to důchodová, vzdělání, zdravotnictví, které vyžadují, aby uměli přežít, uměly přežít jeden politický cyklus. Pokud na tomto nebude v této zemi elementární politická shoda, tak vždy budeme začínat, každá vláda bude začínat od začátku a na téí zemi se to podepíše. Jdeme dál, toto byl souhrn reakcí některých resortů odpovědných k námětům, které jsme inkasovali ze strany sociálních partnerů. Vláda v tom příštím dokumentu sehraje aktivnější roli. S těmi náměty bude pracovat, ale bude to muset být strukturovaný materiál. My jsme o tématech dnes už mluvili a dopilujeme to v těch orgánech kde se to bude jednat. Teď nemá cenu se zatěžovat další diskusí k tomu materiálu, ke kterému jsme si už všechno řekli, to prostě považuji za neproduktivní. Vraťme se k tomu znova, připravme materiál a podrobme ho diskusi a kritice. Ale s dobrým zadáním.
 
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Pane Hanáku, chvilinku, pan ministr Janota nabízí jedu větu.
 
Eduard Janota, ministr financí: Jednu větu řeknu. Ten problém byl v tom, ež my jsme vycházeli z platné legislativy v oblasti daní i jiných výdajů a zde jsme dostali mandát, že můžeme pustit uzdy tvořivosti a představám, jak bychom si to představovali. Toto je zadání, které nám umožní realizovat vlastní představu proto, aby veřejné finance a veřejné statky byly zabezpečovány v rámci reálných mantinelů. To jen poznámka.
 
Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy: Já jen objektivně a spravedlivě bych řekl, přestože jsme dali za 5 vládě, úvodní část a analýza současného stavu byla objektivní, spravedlivá a rozumná. To byla jediná část dobrá. Všechno ostatní bylo nepovedené, nestrukturované a bylo to hodně špatné a já už si nepamatuji, že se ten materiál radši projednával. Děkuji.
 
ČTK: jestli to mohu shrnout, začíná se od začátku?
 
Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy: Ne, taková struktura materiálu je nepřijatelná a pan premiér jasně řekl, jak se budeme orientovat a co se předloží na 21. ledna.
 
Jan Fischer, předseda vlády: Vzhledem k času poztrácenému v této zemi, myslím si, že dva měsíce do 21. ledna nejsou zase fatální ztrátou, jestli už teď víme, co vše od sebe čekáme a máme udělat. Já jen podotýkám, že 21. si nepadneme kolem krku a budeme se tu objímat a budou to pastýřské zpěvy mezi vládou a sociálními partnery. To ne, My potřebujeme materiál jiného druhu. Jiné kvality. Shodli jsme se, jakého druhu a jsem připraveni tu kvalitu přinést. Že bude znovu předmětem kritiky, ale nad jiným obsahem. To je podstatné.
 
Milan Štěch, předseda ČMKOS: K tomu, protože je to zásadní věc. Já si myslím, že jsme se dostali do opačného gardu. My jsme v září to co se teď definuje jako úkol, my jsme to definovali, jsem o tom přesvědčen. To co řekli zaměstnavatelé,. V tom se shodujeme. Akorát že my jsme ten materiál jako podnět a náměty vypracovali, ale vládní ekipa, finance, zpracovali vyjádření k našim námětům a převážně, že ty náměty jsou staré, že za 4 měsíce se život posunul, spíše to jsou z větší části odmítavá stanoviska. Ale svůj vklad a hodnotu vláda v tuto chvíli nepřinesla. A já si myslím, že nebyla vůbec diskuse o tom, že by to mělo být jen v rámci stávajících norem. Tam právě bylo už tehdy řečeno, že by tam mělo být řešení návrhů, které sice možná sněmovnou neprojdou v tuto dobu, ale budeme tady mít materiál, který pokud se podaří, bude shodou minimálně zaměstnavatelů a odborů a nebo budou zaznamenány rozpory a pokud to bude i shoda vlády, bude to o to silnější a bude to moci využít i nová vláda, která vzejde z těch nadcházejících voleb. Ještě jsme hovořili o tom, že by mohla být alternativa, která spíše bude vyhovovat takovému tomu spektru středolevému, která by vyhovovala i středopravému, ale prostě, abychom nečekali a nevymlouvali se že máme politické bezvládí a složitou situaci vzhledem k tomu, že vláda nemá jasný politický mandát. Abychom pracovali, protože české hospodářství to potřebuje. V tomto je to zadání stejné podle našeho názoru, akorát jsme ztratili čas.
 
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poslední otázka prosím.
 
Radiožurnál: Já bych poprosila pana premiéra, jestli byste mohl říci ty konkrétní rámce a témata na kterých jste se s partnery shodli a která tedy budete v tom dokumentu rozpracovávat? Šlo-li by to?
 
Jan Fischer, předseda vlády: Nikdo z nás tu nepochybuje ani vteřinu, že tato země bude potřebovat významnou reformu daňového systému, reformu mandatorních výdajů, bude to země, která bude potřebovat výraznou reformu terciálního vzdělávání. Bude potřeba konkurenceschopnost, informační a na znalostech založená společnost. To jsou základní témata, pak témata věcná jako energetika, udržitelný rozvoj, těch věcí je víc.To jsou ty, které jsem teď narychlo přinesl, ale všichni o nich víme. Víme jak jsou kontroverzní, jak pohled na ně či měřeno jinou ekonomickou doktrínou, je to velmi odlišné, ale budeme je v každém případě deklarovat a hledat nějaká východiska, která budou použita pro garnitury, které přijdou po nás.
 
Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády:  Dámy a pánové, tripartita bude pokračovat. Pana premiéra omlouvám pospíchá k dalšímu programu. Děkuji vám za otázky, pozornost, těším se nashledanou. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání tripartity, 26. litopadu 2009

Související zprávy