Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 4. 2010 12:58

Tisková konference po jednání tripartity, 22. dubna 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré poledne, dámy a pánové, s velkou omluvou za zpoždění, ale přeci jenom mi dovolte, abych vás přivítal na press-foyer po dnešním zasedání rady hospodářské a sociální dohody. Vítám mezi námi ministerského předsedu Jana Fischera, a Jaroslava Míla, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR a Jaroslava Zavadila předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů. A já do úvodu předám slovo panu premiérovi.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré dopoledne, těsně, dobré poledne, dámy a pánové, já se také připojuji k té omluvě za to zdržení, ale o to intenzivnější bylo to naše dnešní jednání. Já myslím, že jsem ho využili k tomu, abychom se ohlédli k začátku toho našeho setkání za ten rok společné práce, kterou máme za sebou. Já jsem vyjádřil svůj postoj a stanovisko, že to byl rok, kdy jsem společně pomohli v této zemi udržet sociální dialog. Že jsme ho udrželi tím ,že jsme schůzím věnovali vždy patřičnou pozornost, vstupovali na ně na odpovídající úrovni, že jsme jí brali jako vážný faktor vůbec u sociálního dialogu v této zemi, že jednání na nich byla vždy otevřená, byť často kontroverzní. V tomto formátu se prostě nedá nikdy najít definičně plná shoda, ale vždy jsem odcházeli s pocitem, že pokud jsme vydestilovali problémy na kterých se neshodneme, tak s vědomím toho, proč to děláme, jaké jsou pro to důvody a také s vědomím, že jsme vše udělali pro to, abychom pokud by to bylo možné., shody se dobrali. Takové dobrání se shody, vy jste toho byli svědky na některé z předchozích tiskovek bylo to, že jsme se dovedli shodnout na výběru 38 bodů, které považujeme za společné, částečně vycházejí z požadavku sociálních partnerů, částečně jsou vytaženy z dokumentu, který se jmenuje Exit strategy, kterou si celá tripartita neosvojila, ale pak jsme se shodli na 28 bodech a ty dneska, k jejich odpočet, tvořil jádro té dnešní schůze. Pokud jde o těch 28, bereme to jako průběžné vážné zhodnocení s tím, že se shodujeme na tom ,lže pracujeme dál, na všech 28, ale vybrali jsme z nich 13, kterou bych nerad prováděl výčtem, ale 13 bodů, které všechny tři strany se shodujeme, že je považujeme za priority, na těch budeme dál postupovat tak, že příslušní ministři, nikoliv na nižší úrovni, minstři pozvou na jednání své sociální partnery, čili na nejvyšší úrovni, přehodnotí se věcně plnění té 13 úkolů, které považujeme za významné proto, že by nejvíce měly vést k posílení a zlepšení podnikatelského prostředí, úrovně a efektivity, zabránění odtoku veřejných peněz. Jsou zaměřeny na dobudování dopravní infrastruktury i průmyslové, jsou to věci, které by mohli pomoci k obnovení růstu, který letos, když ho vidíme v konzervativních konturách. To je výběr té 13, to je budoucí metoda práce. Já budu velmi dbát a žádat na jednání vlády, aby ministři tomu věnovali patřičnou pozornost osobně, aby osoby, které jsou potom vysílány do dalších jednání nefluktuovali, aby to byli lidé kompetentní a vstupovali na základě jasného a srozumitelného zadání. Ne u všech těch bodů jsme vyjádřili spokojenost se stavem plnění, to já akceptuji, je tu vůle jak najít cestu do dalšího postupu, abychom potom odcházeli přeci s více odpracovanými tématy, která jsme si předsevzali. Shodli jsme se na tom, že příští jednání tripartity, které se vrátí k tomu hodnocení jsme naplánovali na 3. 6., těsně po volbách, abychom si zhodnotili, jak jsme daleko. Hovořili jsme o některých dalších tématech, o taktice a postoji k přípravě státního rozpočtu za okolností, že za něj bude zodpovědnost, to bylo další témě, hovořili jsme o postoji minstrů práce a ministra financí u posledního výroku Ústavního soudu ve vztahu k důchodům, dotkli jsme se prací a jejich tempa na expertní skupině k důchodové reformě. To je dnešní program. Byly i další témata, jako je proces Ria, to jsme subsumovali k debatě k těm 38 bodům. Dotkli jsme se procesů efektivnosti hodnocení dopadů na životní prostředí, tzv. EIA. Všichni jsme uvítali prohlášení nové paní ministryně životního prostředí, že ministerstvo životního prostředí, kterému teď velí, že bude postupovat tak, že proces EIA bude prováděn obsahově důkladně, bez jakýchkoliv předpojatostí a bez jakýchkoliv zbytečných průtahů a dokonce, to bylo velmi kvitováno, že paní ministryně nabídla že i pro tento proces ona si vytvoří svůj způsob dialogu se sociálními partnery, jakousi svoji resortní tripartitu, kde dá prostor oběma sociálním partnerům, aby se mohli k těm procesům vyjadřovat. To je novinka, to tu nebylo a kvitujeme to všichni tři jak tu stojíme. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, pak jsem otevřen vašim otázkám a myslím, že je dobré dát slovo hostům.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, takže který z Jaroslavů se slova ujme první? Jaroslav Zavadil.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Dobrý den, já bych chtěl předeslat, že nejsem diplomat a že musím mít trošku jiný pohled na to projednávání, byť ne na to dnešní, ale na to co způsobilo, že jsme k tomu byli tak rezervovaná, protože jsme v první řadě sledovali dva cíle. Nastartovat ekonomický růst a udělat jakési férové prostředí a podmínky pro něj a zdálo se nám, použiji ten diplomatický obrat, že to vláda nenaplnila, že se spíše zabývala těmi opatřeními, které byly v té Exit strategy, které byly doplněny do těch 28 bodů a na naše zásadní věci na kterých jsme se shodli se zaměstnavateli jakoby opomenula či neměla to připravené, jak jsme si přáli, proto došlo k rychlému jednání dnes ráno jsme se sešli se skupinou zaměstnavatelů a pokoušeli jsme se hledat strategii dál do jednání dnešní tripartity. Našli jsme 13 bodů, které to tu už bylo řečeno, které naplňují to, co tady bylo sděleno. Další průběh bude takový, že skutečně chceme, aby se v nejkratší době došlo k jednání o těch bodech, jsou to body z těch 21, na kterých jsme se shodli už kdysi a já předpokládám, že to, že to bude pod gescí těch ministrů, že to bude tak, jak bylo slíbeno. Máme eminentní zájem, aby se řada těch věcí dostala do pohybu před volbami a samozřejmě jsme si vědomi toho to jde něco přes rámec voleb a že to bude vzkaz pro další vládu, která vzejde z nových voleb. Předpokládám, že se to podaří a za podpory pana premiéra, jak bylo slíbeno a na jednání také, že dohlédne na to, aby ministři byli účastni jednání, aby to mělo kontinuitu a význam. Zatím děkuji za pozornost. Jinak, pokud mám hodnotit ten materiál, tak tu bylo úsměvně řečeno, že byl asi za 5 kdysi a my si myslíme, že teď je to lepší čtyřka.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Jaroslav Míl.

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, já tady nebudu známkovat, možná úplně do úvodu poznámku, ono se ukazuje, že jak se blíží volby, tak někteří úředníci jsou v pocitu, že s těmito ministry a touto vládou neměli nic společného, ani s tou minulou a vlastně tam nebyly a od toho se odvíjí i jejich výkon a na tom dokumentu to bylo vidět. Bylo velice dobré že závěr jednání je takový, že ve velice Krátké době se sejdeme na těch expertních úrovních a věci se dopracují aby se do 3.- června mohly být projednány a schváleny. S tím, že se bude diskutovat těch 13 bodů, které jsme považovali za prioritní a mohou pomoci ve dvou oblastech, rovní je snížení výdajů a v druhém zvýšit příjmy. To bych řekl, že je to rozhodující. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji vám a nyní prosím prostor pro vaše dotazy.

ČT: Já bych se chtěla zeptat, jestli můžete alespoň nastínit některé z těch 13 priorit, ale ještě by mne zajímala jedna věc, u některých těch bodů byly krátkodobého charakteru. Už můžeme zhodnotit, jak se tam podařilo postoupit, případně jak jsou sociální partneři spokojeni s tím co udělala vláda?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Já jsem řekl to hodnocení číselné, z toho vyplývá, že spokojeni nejsme. To je první poznámka. Druhá, pokud se jedná o výčet opatření, jsou tam ta, která by měla pomoci zaměstnanosti, tedy Temelín, Prunéřov, jezy na Labi, přidala se debata o paralelní dráze letiště a pak výdajové věci, kde jsme požadovali, aby byly provedeny výdajové audity na projekty, které jsou ze státního rozpočtu, aby se jasně prokázalo, že tyto projekty jsou smysluplné. My se totiž domníváme, že tam je velká zásoba finančních prostředků, která nám chybí jinde. Tady se toho snad ujme ministerstvo financí a další, aby skutečně ukázaly, zda jsou spory či ne a aby se ty audity udělaly. To nejsou personální autory, ale měly by se týkat výdajů a projektů z rozpočtu.

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Já bych se rád vyhnul tomu, že tu začnu vypočítávat, že se jednalo o bod číslo 1, 2, 7, 6, 15 a končíme bodem 9 a 30. V podstatě top byly všechny body, které se soustředily na výdajovou stránku, audit vynakládaných peněz ze strany státu, co je skutečně nutné, o tom byla diskuse a tam kde lze zvýšit příjmy rozpočtu, tedy zakázky, které stát z nějakých důvodů administrativně procesních, brzdí. Což je třeba Prunéřov. Ale já bych ocenil jednu věc a to je skutečně pragmatický a neideologický přístup vlády k řešení problémů. S tím se setkáváme málokdy a my jsme si to mohli v podstatě užít poslední rok, kdy ta diskuse, kdy strany mohou mít různý názor, nicméně není to takové, že skončí někdo utlučen, zbit, někdo naprosto vítězí. Byla to snaha o nalezení řešení problémy, takže jsme mohli diskutovat otázku tendru na ekologické škody a dalších věcí, které se týkají české ekonomiky, aniž bychom skončili v situaci, že jsme v zásadě ve při.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: K tomu se velmi rád přidám, protože vláda Jana Fischera byla alespoň pro mne přistupovala k těm věcem korektně a seriosně a to je vše, co chci dodat.

ČTK: Já bych se chtěl zeptat, zda v těch 13 bodech jsou nějaké, týkající se zaměstnanosti? Co zaznělo konkrétně v tom rozhodnutí ÚS a jaká jsou stanoviska ministerstva financí a práce? A třetí věc, mimo tripartitu, chtěl jsem s zeptat, kdy zhruba by měl být jmenován nový předseda ČSÚ?

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Já bych začal tou první otázkou, jestli jste dobře poslouchal, tak Temelín, Prunéřov je právě otázka zaměstnanosti. Pokud se týká těch důchodů, tady bych požádal pana premiéra, jestli mohu dovolit.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Určitě. Byl to ministr práce, kdo popsal základní reakci. On nám nedal hotový recept, to ani nemůžeme chtít. Ono šlo také o to, že to byl signál i k sociálním partnerům, že pokud se na těch věcech bude pracovat, tak nebudou ustát mimo, to se jich tak bytostně týká, jako se to týká celé země, protože to jsou osudové záležitosti s ohledem na ty prostředky. Ministerstvo si dělá právní analýzu, dělá si jí i ministerstvo financí, věcnou analýzu, dopadovou studii, teď po mne nechtějte a tam to ani neodeznělo, jaký bude definitivní postoj, ale všichni máme starost o to, abychom tendovali k tomu, aby konečný postoj a rozhodnutí neznamenalo rozvrat veřejných financí v této zemi, protože prioritou každé vlády která přijde, bude udržení konsolidovaného stavu veřejných financí. A já vás ujišťuji, že to bude velmi těžké, velmi dramatické i bez těchto externích vlivů. A skutečně dospět k tomu, co vidíme jako jasnou kotvu a která je výsledkem i politické shody, oněch 4,8 % na HDP v roce 2011, že to bude mnohem obtížnější cesta než byla k 5,3 % v roce 2010 i při tom mírném oživení jehož budeme svědky v letošním roce. Já se nechci pouštět do nějakých makroekonomických úvah a analýz, ale vězte, že to jednoduché nebude. Předseda ČSÚ je pozice, kterou na návrh vlády jmenuje prezident republiky, to jen pro osvěžení a samozřejmě budu usilovat o to, aby se to stalo za mandátu této vlády.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Já bych ještě doplnil jednu věc, kterou jsem se zabývali dnes a která nebyla vyřešena k naší spokojenosti a to je kurzarbeit. To mohu předeslat, protože tam je otázka zaměstnanosti a nacházíme i se zaměstnavateli poměrně velmi blízké stanovisko, protože jak máme zkušenosti ze zahraničí, tak ten kurzarbeit pomáhá v této oblasti.

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR: Aby to tady nebylo takové, že to byla selanka, tak to trochu uvedu na pravou míru, o některých věcech můžeme diskutovat pouze v případě, že nebudou mít dopad na státní rozpočet a bohužel, podle analýz se ukazuje, že kurzarbeit by dopad na státní rozpočet měl, tedy zas tak jednoduché to nebude a já bych se držel spíš při zdi, protože si uvědomuji jednu věc, tento stát si musí půjčovat, aby byl vůbec schopen plnit své závazky vůči důchodcům, tedy takto nejde fungovat věčně. Zatímco na letošní rok jsme zvýšili daně a úspory nedosahují té výše, které měli, tak v dalších letech to tak možné nebude. I kdyby náhodou někdo chtěl zvýšit daně, tak si musíme uvědomit, že to nestačí, že bude nutno výrazně šetřit a spořit a do toho se nikomu nechce.

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS: Já bych chtěl říci, že ano, bude mít výrazný dopad na státní rozpočet, ale pozitivní. Jak máme zjištěno, tak je 2,5krát levnější než když se vyplácí podpora v nezaměstnanosti, ale to už bychom se dostávali dál.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě jednu otázku, nevidím, ale přeci jen, ještě jednou ČTK.

ČTK: Já bych se vrátil k tomu předsedovi ČSÚ, máte nějaké kandidáty?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je vždy složitější proces, vybírat kandidáty a dopřejte nám trochu času, já se musím z té funkce nejdříve vyzout, protože předseda úřadu nevybírá předsedu úřadu, ale vláda se bude muset shodnout na kandidátovi, který bude mít příslušné parametry. Bude tomu rozumět, bude to dobrý manažer, jazykově disponovaný, protože ve statistice je to o mezinárodní komunikaci a hlavně svou osobností a autoritou garantovat striktní neutralitu a apolitičnost fungování této instituce. Protože v opačném případě je to cesta do horoucích pekel. Příklad Řecka není třeba dále rozvádět a jeho statistiky. Ne úrovně statistiků, ale jaksi příliš velkému připnutí k jiným zadáním než k potřebě ctít odbornost a metodologii té disciplíny a instituce. To jsou parametry na šéfa této instituce. Věřte mi, když o těch parametrech mluvím, dobře vím o čem mluvím.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: To byl konec dnešní tiskové konference, děkuji vám za pozornost, všem pánům děkuji za informace. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání tripartity, 22. dubna 2010

Související zprávy