Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

21. 6. 2016 16:07

22. června 2016: Schůze vlády ČR, TK v 15.00 hod.

Členové vlády ve středu 22. června 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o státní sociální podpoře, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Návrh jako další z vládních opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života umožní flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku tak, aby se rodiče mohli dříve vrátit do zaměstnání.
 • Návrh novely zákona o zpravodajských službách České republiky, předkládá: předseda vlády.
  Cílem návrhu je posílit kontrolu všech tří zpravodajských služeb České republiky tím, že parlamentní kontrole budou do budoucna podléhat všechny tyto služby a dále bude vytvořen orgán nezávislé kontroly.
 • Přípravu státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Materiál obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2017 až 2019 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2017 až 2019.
 • Dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2017 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2019, předkládá: ministr zahraničních věcí.
  Materiál navrhuje oproti předchozímu roku posílit objem finančních prostředků s cílem více přispět na řešení hlavních světových socioekonomických a bezpečnostních problémů, které stojí za ozbrojenými konflikty a nucenou migrací.
 • Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů, předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu.
  Vláda v souladu se svým Programovým prohlášením vybere nejvhodnější způsob ochrany tzv. whistleblowerů s cílem přispět k potírání protiprávních a korupčních praktik v zájmu kultivace veřejného prostoru.
 • Politiku ochrany klimatu v České republice, předkládá: ministr životního prostředí.
  Návrh nové strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030 a zároveň plán rozvoje nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050.

Kompletní program najdete na www.vlada.cz, kde jsou po skončení zasedání vlády informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka. 

09.55 – fototermín 
15.00 – tisková konference (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X