Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 6. 2016 18:30

VIDEO: Vláda schválila rozpočet navyšující platy i důchody

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobré odpoledne, já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu české vlády pana Bohuslava Sobotku.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Také prvního místopředsedu vlády, ministra financí pana Andreje Babiše.

Andrej Babiš, místopředseda vlády, ministr financí: Dobrý den.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Pana Pavla Bělobrádka, místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace: Dobrý den.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: A také paní Michaelu Marksovou, ministryni práce a sociálních věcí.

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí: Dobrý den.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Poprosím jako prvního o slovo předsedu české vlády.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k některým bodům dnešního jednání vlády. Asi nejvíce času nám zabrala debata o přípravě státního rozpočtu. Já jsem rád, že vláda se dnes posunula z hlediska přípravy tohoto důležitého dokumentu, poté, kdy jsme se v minulosti shodli na tom, jak vysoká bude průměrná valorizace penzí v příštím roce, tzn. zhruba 200 Kč v průměru, poté co jsme se shodli na tom, že tedy budou navýšeny platby za státní pojištěnce o 3,6 miliardy korun, což by mělo garantovat zvýšení platů pro lidi pracující ve zdravotnictví, tarifních platů o 10 %, a poté, kdy jsme se shodli na navýšení prostředků na vědu a výzkum, tak jsem rád, že dnes se vláda také domluvila na tom, jak by měly růst od 1. ledna příštího roku platy ostatních zaměstnanců veřejného sektoru.

Především jsme se dohodli na tom, že by se měl zvýšit objem platů pro učitele v příštím roce o 8 %, s tím že tarifní platy učitelů by vzrostly o 6 %. Asi všichni víme, že dlouhodobě platy učitelů zaostávají v českém školství bohužel za platy ostatních vysokoškoláků v naší zemi, a já jsem rád, že vláda dnes udělala důležitý krok, který směřuje k tomu, aby se zlepšilo postupně odměňování lidí, kteří pracují ve školství. Pokud jde o všechny další zaměstnance veřejném sektoru, shodli jsme se na tom, že by se měl zvýšit objem platů pro tyto další zaměstnance o 5 %, s tím že tarifní platy by měly vzrůst o 4 % rovněž tedy od 1. ledna příštího roku. Pokud jde o ty ostatní zaměstnance veřejného sektoru, tam patří například hasiči, patří tam policisté, patří tam lidé, kteří pracují na úřadech práce nebo třeba na finančních úřadech.

Já bych chtěl poznamenat, že vzhledem k tomu, jak rostly platy v uplynulých letech, že se zvýšily o 3 %, 3,5 %, tak se jedná o nejvyšší nárůst platů zaměstnanců veřejného sektoru za posledních několik let. Já jsem rád, že v situaci, kdy roste ekonomika, kdy se zvyšují i daňové příjmy, takže jsme dokázali v tom návrhu státního rozpočtu, který se nyní připravuje, najít i finanční prostředky na navýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru.

Pokud jde o další materiály, my jsme dnes nedokončili projednávání materiálu pana ministra zahraničí Zaorálka, který se týkal navýšení zahraniční rozvojové pomoci. Ten materiál byl přerušen, tak aby se ta debata o zvýšení prostředků na zahraniční rozvojovou pomoc mohla stát součástí přípravy rozpočtu na rok 2017. Nicméně mám pocit, že ve vládě je silná vůle na to, abychom tento problém řešili, tzn. abychom v příštích letech dokázali mobilizovat více zdrojů na to, abychom pomáhali v zemích, kde to je potřeba, včetně zemí, kde bychom měli zabránit zvyšování migračních tlaků.

Já jsem rád, že dnes vláda schválila novelu zákona, která se týká zpravodajských služeb. Jak jistě víte, vláda v minulosti prosadila rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v ČR. My jsme současně slíbili Parlamentu a je to i součást vládního programového prohlášení a Legislativního plánu vlády, že předložíme návrh na posílení kontroly zpravodajských služeb, dnes tedy vláda tomuto svému závazku dostála. Jednak doplňujeme ten systém parlamentní kontroly tím, že  vznikne parlamentní komise, která bude kontrolovat činnosti ÚZSI, která doposud parlamentní kontrolu neměla, tzn. Úřad pro zahraniční styky a informace bude mít, pokud bude tento návrh zákona schválen, parlamentní kontrolní komisi, a současně navrhujeme doplnit ten současný systém parlamentní kontroly ještě druhým stupněm s tím, že na návrh vlády  by tedy bylo voleno 5 nezávislých odborníků Poslaneckou sněmovnou, kteří budou muset splňovat přísná zákonná kritéria, a tento 2. stupeň kontroly tajných služeb v ČR by zajišťoval kontrolu na základě požadavků těchto kontrolních výborů v Poslanecké sněmovně  a měl by možnost  rozsáhlým způsobem s velkými pravomocemi kontrolovat činnosti všech tří tajných služeb, které působí v ČR. Myslím si, že jsme tímto návrhem učinili krok směrem k civilizovaným zemím. V řadě zemí existuje tzv. dvoustupňová kontrola činnosti zpravodajských služeb a vzhledem k tomu, že ten návrh byl poměrně široce diskutován v Poslanecké sněmovně a že jsme ho diskutovali také se zástupci opozice, tak pevně věřím že do konce volebního období se podaří ten systém dvoustupňové kontroly tajných služeb v ČR schválit. Děkuju.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní místopředsedu vlády, ministra financí pana Andreje Babiše.

Andrej Babiš, místopředseda vlády, ministr financí: Já bych se rád vyjádřil k rozpočtu, samozřejmě je to nejdůležitější zákon, já jsem rád, že jsme se posunuli, domluvili jsme se na navýšení platů, jak říkal pan premiér, tzn. že my můžeme teď rozepsat jednotlivé kapitoly a taky to poslat do Sněmovny. Příjmy rozpočtu jsou tedy 1 260 miliard a výdaje 1 320 miliard, tzn. deficit zůstává 60 miliard, já myslím, že je na tom naprostá shoda. Ty největší výdaje jsou téměř 22 miliard na předfinancování, na nové programové období z evropských fondů. Já jsem znovu vyzval kolegy, rezortní ministry, aby se snažili maximálně čerpat tu zálohu, kterou máme na účtech v České národní bance, to je 15 miliard, a to se týká samozřejmě ještě rozpočtu tohoto roku. Ten další největší výdaj jsou důchody, tj. 11,7 miliard, navýšení platy, které jsme dne schválili – 11,5 mld., navýšení armády 4,7 mld., na sport téměř 2 mld., příspěvek na péči 2 mld., státní pojištěnci, to už víte, 3,4. Věda a výzkum zůstala nezměněna, tzn. že vláda neakceptovala můj návrh, aby se to nějak lépe přerozdělilo, a na to konto jsme museli hledat rezervu v privatizačním fondu, a tam jsme zalátali tu díru 3 mld. Kč.

Je třeba říct, že ten rozpočet skutečně jsme připravili velice pečlivě, už 4x jsme navyšovali daně, tzn. že to navýšení příjmů je 80 mld., daně jsme navyšovali 4x a celkový výnos z daní se navyšuje 6,6 %. To si myslím, že je velice ambiciózní a velice dobré. Takže je k tomu rozpočtu, my samozřejmě budeme pokračovat, jednotlivé kapitoly budou rozepsané, doufejme, že to stihneme dřív než do konce července, jak je to podle zákona. A samozřejmě ta finální jednání budou koncem srpna s tím, že my budeme ještě hledat rezervy z hlediska příjmů i výdajů.

Dále jsem dnes informoval v rámci bodu o aktuální evropské problematice o jednání, které jsem měl v pátek na Radě ministrů financí EU. Dnes jsem si v tisku přečetl, že jsem zvítězil za cenu naprosto nepřijatelného a brutálního nátlaku na své partnery. Tak já bych chtěl jenom ujistit, že Komise, a i předsednictvo v tomto směru nijak nezaostávali a že to bylo skutečně nadoraz. A já jsem přesvědčen, že tyto dvě problematiky, tzn. problematika korporátní daně, tzn. daně z příjmu právnických osob a DPH jsou spojené, a proto je dobře, že se nám to povedlo, že teda Komise musí do konce prosince předložit legislativní návrh, kde by měla mít možnost Česká republika realizovat pilotní projekt, pokud to samozřejmě ty ostatní země odsouhlasí. My s tou analýzou Komise nesouhlasíme, my máme na to úplně jiný názor, a myslím si, že vícero velkých zemí nás podpořilo, a je to dobře, že se nám to povedlo po 2,5 roku tvrdé práce a že jsme to tedy nějakým způsobem dorazili.

Potom jsem ještě dneska předkládal věcný záměr zákona o výběru osob do řídicích a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, k tomu bylo strašně moc připomínek, jsem celkem překvapen, že to prošlo, prošla varianta 3, která bude určitě velice diskutována ve Sněmovně. Děkuju.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka.

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace: Dobrý den, já bych se chtěl vyjádřit ke třem poslaneckým návrhům, které vláda odmítla, má tam negativní stanovisko. Tím prvním je návrh na snížení trestní odpovědnosti na 13 let, tam jsme shledali poměrně jednoznačné, že na to není teď prostor, ani že ta argumentace není dostatečná. Druhá věc byla návrh na odložení inkluze o 1 rok, přičemž inkluze probíhá už mnoho let, tak tento návrh také nebyl přijat. A tím třetím byl poslanecký návrh na zákon o důstojné smrti, tedy o euthanasii, a ten byl také jednoznačně odmítnut vládou ČR. Takže já se domnívám, že i to je dobrá zpráva, a v tomhle směru i Poslanecká sněmovna, doufám, bude hlasovat.

Chtěl bych vám sdělit, že pan ministr vnitra Chovanec nás informoval o tom, že na pondělní vládu bude připraven materiál o reorganizaci policie s tím, že tam budou stanoviska anebo informace o tom, jak probíhá jednání se státními zástupci, kteří vyjadřovali svoje připomínky k reorganizaci, a že bude vláda pravidelně informovaná. Já to velice vítám, protože ať už se jedná o Bezpečnostní radu státu, vládu, popřípadě i Výbor pro bezpečnost, tak to jsou místa, která nemají vyšetřovat, co se děje, nemají mít informace z živých spisů, pokud to není skutečně nějaká výjimečná situace, ale reorganizace policie, která zahýbala politickou scénou, tak si myslím, že vláda by o ní informovat měla, tak vítám, že budeme dostávat pravidelné informace o postupu reorganizace.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím ministryni práce a sociálních věcí paní Michaelu Marksovou.

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já bych vás ráda informovala o schválených změnách v rodičovském příspěvku. Na začátek bych ráda zdůraznila, že ta celková suma, která je určena pro jeden rodičovský příspěvek, ta se nemění, ta zůstává ve výši 220 tisíc korun. Došlo ale k několika podstatným změnám zejména ve prospěch těch rodičů, kteří pracují a chtějí nebo musejí odejít do práce dříve, než jsou dítěti 3 roky, případně 2 roky. Ta první zásadní změna ruší to dosavadní horní omezení hranice měsíčního čerpání rodičovského příspěvku, který dosud je částka 11 500 Kč. V tom novém návrhu je, že ten maximální strop může být roven té tzv. peněžité pomoci v mateřství, což je částka, která je čerpána z nemocenského pojištění po dobu asi prvních 6 měsíců věku dítěte a také několik týdnů před porodem a je čerpaná z nemocenského pojištění. Maximální výše této částky je tam strop, je 32 640 Kč měsíčně, to se ale týká lidí, kteří mají měsíční příjmy od 84 000 výš. Všechny ty ostatní částky jsou tedy někde pod tím a opakuji, týká se těch lidí, kteří pracují a kteří si platí nemocenské pojištění.   

Další, menší změna ve flexibilitě čerpání rodičovského příspěvku se naopak týká té skupiny, která si neplatí nemocenské pojištění a která má jenom rodičovský příspěvek, nemá tu tzv. mateřskou, kam dnes tito lidé, do kterých padají jak ti úplně nejchudší a nepracující, tak ale např. také vysokoškolské studentky nebo třeba OSVČ, kde ty budoucí maminky asi neočekávaly úplně to těhotenství a neplatily si včas a dostatečně nemocenské pojištění, a tam je dnes vlastně povinnost rozložit to čerpání rodičovského příspěvku až do 4 let, do 4. roku věku dítěte, a my v tom novém návrhu jim umožňujeme vybrat si i to, že by to mohli čerpat pouze do 3 let, tzn. trošku zkráceně. A co se týče těch úplně nejchudších, tak tam žádné spekulace, že by na tom se třeba vydělalo víc na sociálních dávkách, tak nejsou na místě, protože když se bere rodičovský příspěvek, tak se potom zase odečítá třeba z dávek v hmotné nouzi, je to jako příjem, takže tam žádné spekulace se nevyplatí.

A ještě jedna velice důležitá změna je, že se ruší podmínka sledování docházky dítěte, které je staré do 2 let, do předškolního zařízení. Protože dnes, pokud je ta rodina bohatá, může si platit třeba chůvu, tak teoreticky ji může platit 24 hodin denně, nemusí se o to dítě osobně starat, ale nárok na rodičovský příspěvek mu pořád zůstává. Ale pokud se jedná o normální rodinu, která nemá na chůvu a která potřebuje to dítě dávat do nějakého zařízení, tak tam je dnes měsíčně jen určitý počet hodin, pokud se tento počet hodin překročí, tak ten měsíc se tomu rodiči rodičovský příspěvek odebere. My teď tuto podmínku rušíme, aby na tom byli všichni stejně, bez ohledu na počet hodin do předškolního zařízení nárok na rodičovský příspěvek zůstane. Děkuji.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím ještě místopředsedu vlády pana Bělobrádka. 

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace: Já bych paní ministryni ještě doplnil, že pan ministr Jurečka vznesl podnět, aby se potom ve Sněmovně řešila otázka vícečetných rodin, kdy třeba jsou narozena dvojčata, trojčata, tedy nikoliv aby potom byl ten příspěvek dvojnásobný nebo trojnásobný, nicméně aby tam byl nějaký koeficient, který zohlední, že v podstatě ty náklady dané rodiny jsou podstatně vyšší. Domluvili jsme se, že to budeme řešit potom ve Sněmovně, tak aby se alespoň částečně kompenzovalo to, že když máte dvojčata nebo trojčata, tak prostě máte daleko vyšší náklady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie