Očekáváné události

20. 6. 2017 14:33

21. června 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

Ve středu 21. června 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Aktualizace usnesení vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje na řešení problémů vzniklých kvůli intenzivnímu rozvoji strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny navýšit plánované výdaje ze státního rozpočtu na podporu rozvoje infrastruktury.
 • Navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů, předkládají ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
  V Souladu s aktuální Bezpečnostní strategií ČR navrhují předkladatelé na základě provedené aktualizace výpočtu průměrného čistého denního dovozu doplnit strategické zásoby tak, aby stav zásob opět překročil zákonem stanovený limit zásob na 90 dnů.
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu, předkládá předseda vlády, předkládá předseda vlády
  Vláda bude schvalovat mandát pro premiéra na jednání Evropské rady, která se uskuteční 22. a 23. června v Bruselu. Tématy červnového summitu budou posilování vnitřní a vnější bezpečnosti a boj proti terorismu. Jednání Evropské rady by v té souvislosti mělo navázat na nedávno zveřejněné návrhy Evropské komise, ale také na konferenci o bezpečnosti a obraně, která se uskutečnila v Praze. Dalším tématem jednání hlav států a předsedů vlád budou hospodářské otázky, a to především dokončování vnitřního trhu. Lídři EU budou hovořit také o migraci, a to především o situaci na centrální středomořské trase a reformě azylového systému. Na okraj jednání Evropské rady se uskuteční setkání ve formátu EU27 k otázkám souvisejícím s brexitem.
 • Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/07 Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti byly poskytovány, čerpány a použity v souladu se stanovenými podmínkami, účelně a hospodárně.
 • Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2018 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2020, předkládá ministr zahraničních věcí
  Ministerstvo zahraničních věcí předkládá v souladu se zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci plán a rozpočet zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na léta 2019–2020.
 • Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek, předkládá ministryně pro místní rozvoj
  Vláda má rozhodnout o povinném používání Národního elektronického nástroje při zadávání veřejných zakázek ústředními orgány státní správy a stanovit Národní elektronický nástroj jako centrální státní tržiště.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-06-21. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

21. června 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X