Aktuálně

21. 6. 2017 16:20

Vláda Bohuslava Sobotky schválila pomoc okolí průmyslové zóny Kvasiny

Před jednáním vlády, 21. června 2017.
Před jednáním vlády, 21. června 2017.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky rozhodla na schůzi ve středu 21. června 2017 o finanční pomoci obcím v okolí strategické průmyslové zóny Kvasiny a Královéhradeckému kraji. Pomoc bude rozložena do následujících tří let a může podle možností státního rozpočtu dosáhnout až 16 miliard korun. Vláda také mimo jiné schválila mandát pro premiéra Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady v Bruselu, plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce a uložila orgánům státní správy používat od 1. července 2018 při zadávání veřejných zakázek Národní elektronický nástroj.

Situaci v okolí strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny zkomplikoval mnohem dynamičtější rozvoj automobilky Škoda Auto, a. s., a jejích dodavatelů, než jaký předpokládal plán. V důsledku toho se firmy i obce v okolí a v důsledku i Královéhradecký kraj potýkají s řadou problémů, které souvisejí s kapacitou a stavem dopravní infrastruktury, s nedostatkem ubytovacích kapacit a občanské vybavenosti kvůli dramatickému nárůstu zaměstnanců i s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

Vláda proto na návrh ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka schválila navýšení finanční podpory Královéhradeckému kraji z původních 577,83 milionu korun na 653,27 milionu korun a také navýšení prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na investice do silniční a železniční sítě z původních 1,43 miliardy na 3,448 miliardy korun. Vláda také uložila jednotlivým dotčeným resortům připravit další kroky na zlepšení situace, které mají být v závislosti na možnostech státního rozpočtu a stavu připravenosti projektů realizovány v letech 2018 až 2020. Celková výše nutných investic se odhaduje na 16 miliard korun.

Jednání evropských lídrů v Bruselu

Kabinet odsouhlasil předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi mandát, s nímž odjede 22. a 23. června na zasedání Evropské rady v Bruselu. Lídři zemí Evropské unie budou jednat mj. o posilování evropské bezpečnosti a obrany, o hospodářských otázkách ve světle odstraňování bariér vnitřního trhu EU, o migraci či o reformě azylového systému. Dalším tématem budou i vnější vztahy EU a Pařížská dohoda o změně klimatu. Premiér bude v Bruselu hájit českou pozici, která spočívá mj. v odstraňování zbývajících bariér na vnitřním trhu a zabraňování vzniku novách překážek, na shodě všech členských zemí na podobě společného evropského azylového systému a zefektivnění návratových politik.

Jednotný systém zadávání veřejných zakázek

Vláda také rozhodla v souladu se Strategií elektronizace veřejných zakázek pro léta 2016–2020 na návrh ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové nařídit ústředním orgánům státní správy využívat od 1. července 2018 při zadávání veřejných zakázek Národní elektronický nástroj. Národní elektronický nástroj je od 21. června 2017 oficiálním elektronickým tržištěm. Všechny ústřední orgány a jejich podřízené organizace musí tento jednotný systém zadávání zakázek začít používat, pokud si do 30. června 2018 nevyjednají výjimku nebo pokud se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu do 500 000 korun. Vláda si od zavedení nového systému slibuje mj. zásadní omezení možné korupce.

Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce

Vláda na návrh ministra zahraničních věcí schválila také plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2018 a střednědobý výhled do roku 2020. Plán počítá s tím, že Česká republika bude svými rozvojovými aktivitami intervenovat v šesti prioritních zemích – Bosně a Hercegovině, Etiopii, Moldavsku, Gruzii, Kambodži a Zambii. Vedle toho plán počítá s působením ve specifických zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Afghánistánu a Palestině – a pracuje s ukončováním programové bilaterální spolupráce v Mongolsku, Kosovu a Srbsku. Celkem plán počítá s tím, že ČR vyčlení na zahraniční rozvojovou pomoc ve státním rozpočtu na rok 2018 1,054 miliardy korun.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--cervna-2017-157660/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie