Tiskové zprávy

21. 6. 2017 15:56

Výsledky jednání vlády 21. června 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/07 Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik
čj. 195/17 - bod 4 schůze vlády 10. 5. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu, k bodům 1 až 5 přizván M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/01 – Peněžní prostředky Evropské unie
a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci Operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů
čj. 454/17 - bod 5 schůze vlády 10. 5. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“
čj. 316/17 - bod 6 schůze vlády 10. 5. 2017
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 16/06 - „Peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1“
čj. 403/17 - bod 7 schůze vlády 10. 5. 2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/11 „Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“
čj. 416/17 - bod 8 schůze vlády 10. 5. 2017
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek
čj. 624/17 - bod 9 schůze vlády 14. 6. 2017
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno ve variantě III.

7. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2018 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2020
čj. 581/17 - bod 7 schůze vlády 14. 6. 2017
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno s doplněním.

8. Navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů
čj. 644/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Aktualizace usnesení vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
čj. 436/17 - bod 4 schůze vlády 5. 6. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno s doplněním.

20. Jmenování předsedy a členů Rady Energetického regulačního úřadu
čj. 698/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
čj. 553/17 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 31. 5. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Strategie rozvoje činností Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.
čj. 598/17 - bod 11 Pro informaci schůze vlády 14. 6. 2017
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda seznámila s informací.

12. Smlouva o reklamě – Olympiáda dětí a mládeže a Olympijský odznak
čj. 641/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

18. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Vývoj AVISME v roce 2017, Výzva 23
čj. 655/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda seznámila s informací.

19. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu práce a sociálních věcí
čj. 678/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

13. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 201
čj. 650/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na navýšení rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti se zřízením Generálního konzulátu České republiky v Manchesteru
čj. 657/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na vyslání delegace České republiky na zasedání ministrů zahraničních věcí bukurešťského formátu ve Varšavě dne 29. června 2017
čj. 658/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy spolkového prezidenta Rakouské republiky Alexandera Van der Bellena v České republice ve dnech 26. a 27. června 2017
čj. 660/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čj. 661/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016
čj. 649/17
Předkládá: ministr financí

2. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2016
čj. 639/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

3. Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o tvorbě priorit aplikovaného výzkumu
čj. 654/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

4. Informace o povinnosti interních uživatelů MS2014+ seznámit se s bezpečnostní dokumentací a vytvoření modulu „Seznamování s dokumentací“ v MS2014+, který bude k tomuto účelu zapracován
čj. 640/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Informativní zpráva pro schůzi vlády ČR o podobě finančních služeb v prostředí České pošty, s. p., po roce 2017
čj. 656/17
Předkládá: ministr vnitra
Projednávání bylo odloženo.

6. Informace o záměru uzavřít dodatek č. 4 k základní rámcové smlouvě o zajištění komunikační podpory pro Ministerstvo vnitra České republiky a jím určené orgány, respektive organizace
čj. 662/17
Předkládá: ministr vnitra

7. Veřejná zakázka „Pilotní vesta, výšková a speciální výstroj pilotů taktického letectva - nákup“
čj. 651/17
Předkládá: ministr obrany

8. NVG vybavení kabiny a vnější osvětlení L-159, I. část
čj. 653/17             
Předkládá: ministr obrany

9. Tribologie olejů leteckých motorů
čj. 652/17
Předkládá: ministr obrany

10. Pronájem prostor v budově Národního zemědělského muzea v Praze (NZM)
čj. 642/17
Předkládá: ministr zemědělství

11. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dle článku 50 dne 22. května 2017 v Bruselu
čj. 659/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

12. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 „Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací“
čj. 646/17
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie