Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

14. 10. 2015 16:26

19. října 2015: Vládu čeká výjezdní zasedání v Ústeckém kraji, jednat bude už ve vlaku

V rámci druhého výjezdního zasedání v kraji 19. října 2015 budou členové vlády jednat v Ústí nad Labem také společně s Radou Ústeckého kraje a hejtmany Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Vláda se bude na výjezdním zasedání v Ústeckém kraji zabývat problémy, které se místního regionu nejvíce dotýkají. Hlavními tématy bude problematika sociálně vyloučených lokalit, podpora zaměstnanosti, územní limity těžby uhlí či například zalesňování Krušných hor.
Pro cestu do Ústeckého kraje využije vláda stejně jako při prvním výjezdním zasedání vlakové spojení Českých drah. Tentokrát ale zahájí vláda své jednání přímo ve vlaku již v průběhu cesty, a to ve speciálním konferenčním voze.
V odpoledních hodinách navštíví premiér Sobotka společně s ministryní školství Kateřinou Valachovou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, kde budou s vedením školy diskutovat například o rozvoji technického a přírodovědného vzdělávání.
Výjezdní zasedání v Ústí nad Labem je již druhým výjezdním zasedáním vlády v kraji. První se uskutečnilo 22. července 2015 v Ostravě. Mimo Strakovu akademii vláda jednala také 14. září v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Termín

19. října 2015

Program

Jednání vlády

8.30 – příchod médií ke vstupu a bezpečnostní kontrole
9.00 – fototermín při příjezdu členů vlády ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
následně – family foto
9.15 – fototermín při zahájení výjezdního zasedání vlády ČR
následně – zasedání vlády ČR společně s Radou Ústeckého kraje
11.15 – tisková konference po jednání vlády s Radou Ústeckého kraje
13.45 – zasedání vlády ČR
15.00 – tisková konference po jednání vlády
Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Odpolední program

15.45 – fototermín při příjezdu předsedy vlády a ministryně školství na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně
následně – fototermín při začátku jednání s rektorem univerzity
16.15 – prohlídka kampusu UJEP
16.45 – fototermín při začátku setkání předsedy vlády s děkany univerzity
18.00 – komentář předsedy vlády pro média
Místo: UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Akreditace je nutná do pátku 16. října 2015 do 12.00 hod., a to pouze písemně na e-mailovou adresu dosedelova.l@kr-ustecky.cz. Do e-mailu, prosím, uveďte jméno, redakci, kontakt a pracovní pozici (fotograf, redaktor, kameraman).

Kontakt pro média na místě

Alena Kovářová, Odbor komunikace Úřadu vlády, tel. +420 602 429 621
 

Aktuální informace

Naleznete na stránce www.vlada.cz/cz/vlada-jede-na-druhe-vyjezdni-zasedani-tentokrat-do-usteckeho-kraje-135874/

Vybrané body jednání vlády s Radou Ústeckého kraje

 • Koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
 • Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
 • Podprogram Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.
 • Zpráva o stavu vyloučených lokalit v Ústeckém kraji, předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu.
 • Informace k návrhu harmonogramu přípravy Programu revitalizace Krušných hor, předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí.
 • Zpráva o aktuální situaci a plánovaných aktivitách MŽP směřujících ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí v Ústeckém kraji, předkládá: ministr životního prostředí.
 • Opatření v oblasti podpory zaměstnanosti a v oblasti nepojistných sociálních dávek v Ústeckém kraji, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.

Vybrané body jednání vlády

 • Návrh novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Návrh počítá s tím, že se od 1. listopadu 2015 zvýší platové tarify pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o tři procenta a od 1. ledna 2016 se zvýší platové tarify i pro zdravotnické pracovníky, a to o pět procent.
 • Návrh novely nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Návrh počítá s tím, že se od 1. listopadu 2015 zvýší platové tarify pro státní zaměstnance o tři procenta.
 • Návrh na změnu systemizace spočívající v navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů s účinností od 1. listopadu 2015, předkládá: ministr vnitra.
  Předpokladem realizace změny platových tarifů při odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů je změna systemizace správních úřadů spočívající v navýšení objemu prostředků na platy.

Kompletní program najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-10-19

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X