Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 10. 2015 13:31

Vláda pojede na druhé výjezdní zasedání, jednat bude v Ústeckém kraji

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky pojede příští týden již na své druhé výjezdní zasedání, jednat bude tentokrát v Ústeckém kraji. Hlavními tématy zasedání vlády ČR a Rady Ústeckého kraje bude problematika sociálně vyloučených lokalit, podpora zaměstnanosti, územní limity těžby uhlí či například zalesňování Krušných hor.

„Plníme své závazky a prvními místy jednání vlády mimo Strakovu akademii jsou regiony s velkými sociálními problémy a vysokou mírou nezaměstnanosti. Po Moravskoslezském kraji, kde byla vláda na svém prvním výjezdním zasedání, pojedeme nyní jednat do Ústeckého kraje. Hlavními tématy bude podpora zaměstnanosti, řešení sociálně vyloučených lokalit i územní limity těžby uhlí. Projednat chceme také například zalesňování Krušných hor,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Vláda zasedne v Ústí nad Labem společně s Radou Ústeckého kraje. Pro cestu do Ústeckého kraje využije vláda stejně jako při prvním výjezdním zasedání vlakové spojení Českých drah. Tentokrát ale zahájí vláda své jednání přímo ve vlaku již v průběhu cesty, a to ve speciálním konferenčním voze.

Po jednání vlády navštíví premiér Sobotka společně s ministryní školství Kateřinou Valachovou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, kde budou s vedením školy diskutovat například o rozvoji technického a přírodovědného vzdělávání.

První výjezdní zasedání vlády B. Sobotky se uskutečnilo v červenci tohoto roku v Moravskoslezském kraji.

Program

Jednání vlády

8.30 – příchod médií ke vstupu a bezpečnostní kontrole
9.00 – fototermín při příjezdu členů vlády ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
následně – family foto
9.15 – fototermín při zahájení výjezdního zasedání vlády ČR
následně – zasedání vlády ČR společně s Radou Ústeckého kraje
11.15 – tisková konference po jednání vlády s Radou Ústeckého kraje
13.45 – zasedání vlády ČR
15.00 – tisková konference po jednání vlády
Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Odpolední program

15.45 – fototermín při příjezdu předsedy vlády a ministryně školství na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně
následně – fototermín při začátku jednání s rektorem univerzity
16.15 – prohlídka kampusu UJEP
16.45 – fototermín při začátku setkání předsedy vlády s děkany univerzity
18.00 – komentář předsedy vlády pro média
Místo: UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Akreditace je nutná do pátku 16. října 2015 do 12.00 hod., a to pouze písemně na e-mailovou adresu dosedelova.l@kr-ustecky.cz. Do e-mailu, prosím, uveďte jméno, redakci, kontakt a pracovní pozici (fotograf, redaktor, kameraman).

Kontakt pro média na místě

Alena Kovářová, Odbor komunikace Úřadu vlády, tel. +420 602 429 621

Vybrané body jednání vlády s Radou Ústeckého kraje

 • Koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
 • Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
 • Podprogram Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.
 • Zpráva o stavu vyloučených lokalit v Ústeckém kraji, předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu.
 • Informace k návrhu harmonogramu přípravy Programu revitalizace Krušných hor, předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí.
 • Zpráva o aktuální situaci a plánovaných aktivitách MŽP směřujících ke zlepšení stavu ovzduší a životního prostředí v Ústeckém kraji, předkládá: ministr životního prostředí.
 • Opatření v oblasti podpory zaměstnanosti a v oblasti nepojistných sociálních dávek v Ústeckém kraji, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.

Vybrané body jednání vlády

 • Návrh novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Návrh počítá s tím, že se od 1. listopadu 2015 zvýší platové tarify pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o tři procenta a od 1. ledna 2016 se zvýší platové tarify i pro zdravotnické pracovníky, a to o pět procent.
 • Návrh novely nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Návrh počítá s tím, že se od 1. listopadu 2015 zvýší platové tarify pro státní zaměstnance o tři procenta.
 • Návrh na změnu systemizace spočívající v navýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů s účinností od 1. listopadu 2015, předkládá: ministr vnitra.
  Předpokladem realizace změny platových tarifů při odměňování státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů je změna systemizace správních úřadů spočívající v navýšení objemu prostředků na platy.

Kompletní program najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-10-19

Další informace pro novináře

 • Na místě jednání vlády je k dispozici wifi a bude připraveno drobné občerstvení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie