Aktuálně

19. 10. 2015 13:02

Vláda rozhodla o zrušení limitů těžby na dole Bílina

Na svém výjezdním zasedání v Ústeckém kraji rozhodla Vláda České republiky o zrušení územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí na dole Bílina. Důvodem prolomení limitů jsou především potřeby českého teplárenství a s tím spojená energetická bezpečnost země. Rozhodnutí rovněž umožní zachování řady pracovních míst.

Po řadě měsíců rozhovorů s představiteli kraje a obcí v sousedství těžebních lokalit, zástupci těžebních společností, teplárenství a ekologických organizací a po zhodnocení výsledků několika nezávislých studií přikročila Vláda České republiky k očekávané úpravě tzv. těžebních limitů, a to konkrétně jejich zrušením na dole Bílina. Bude tak možné především pro české teplárenství využít dalších 100 až 120 mil. tun uhlí.

"Jsem rád, že po letech, když byl problém těžebních limitů neustále odsouván, se této vládě podařilo udělat zásadní krok a zajistit uhlí pro české teplárenství. Byl to krok nesnadný, nicméně je bezpochyby krokem zodpovědným vzhledem k zájmu naší země a její energetické bezpečnosti v příštích desetiletích i zhruba k milionu šesti stům tisícům českých domácností, které jsou závislé na centrálních zdrojích vytápění z hnědého uhlí. Zdražení tepla až o jednu třetinu by hrozilo v případě nutnosti převést uhelné teplárny na plyn," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Jak již bylo uvedeno, uhlí z lomu Bílina je důležité především k zajištění potřeb českého teplárenství. Proto také usnesení vlády jasně ukládá, že uhlí za limity musí být primárně využito v této oblasti.

Kromě dolu Bílina diskutovala vláda rovněž o budoucnosti dolu ČSA. Otázka prolomení limitů na této lokalitě je složitější než v případě dolu Bíliny, a to především s ohledem na fakt, že prolomení limitů by v tomto případě znamenalo zásahy do lidských obydlí a vedlo by pravděpodobně ke zbourání obcí Horní Jiřetín a Černice.

"Těžební limity na dole ČSA zatím zůstávají zachovány. Sám budu mít lepší spánek, pokud se ukáže, že uhlí z této lokality nebudeme vůbec potřebovat. Závisí to zejména na rozvoji jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů a naplňování Státní energetické koncepce. Dnes by tedy bylo neodpovědné tvrdit, že se v budoucnu skutečně bez tohoto uhlí obejdeme. Ohledně dolu ČSA proto platí, že budeme každoročně do roku 2020 vyhodnocovat plnění Státní energetické koncepce," dodal ministr Mládek.

Více informací na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie