Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

9. 10. 2015 17:38

12. října 2014: Schůze vlády ČR, TK v 13.30; jednání vlády ČR se Svazem měst a obcí ČR, TK v 15.30 hod

V pondělí 12. října 2015 se uskuteční od 10.00 hodin na Úřadu vlády ČR jednání vlády. Vládní kabinet v čele s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou se poté sejde k již druhému společnému zasedání se zástupci Svazu měst a obcí ČR.

Termín

12. října 2014

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

09.55 - fototermín před začátkem jednání
10.00 - začátek jednání vlády
cca 13.30tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

13.55fototermín před začátkem jednání vlády a Svazu měst a obcí
14.00 – společné jednání vlády se zástupci Svazu měst a obcí
cca 15.30 – tisková konference po jednání vlády a Svazu měst a obcí (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)
 

Program jednání vlády

 • Návrh nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, předkládá: ministr zdravotnictví.
  Navrhuje se zvýšení hodnoty jednoho bodu, podle kterého se určuje výše celkové náhrady újmy.
 • Změna usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2011 č. 862 k založení akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. v rámci projektu Seed Fond, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Materiál obsahuje návrh na založení státní investiční společnosti „Národní inovační fond, investiční společnost, a.s.“, jako základní struktury k implementaci podpory v oblasti rizikového kapitálu v České republice.
 • Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky, předkládá: ministr životního prostředí.
  V souladu s programovým prohlášením vlády jde o další krok k postupnému snižování závislosti ČR na často dovážených neobnovitelných zdrojích.
 • Návrh Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Koncepce naplňuje programovou prioritu vlády a vymezuje směr budování systému sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi.

Kompletní program najdete na www.vlada.cz
 

Témata jednání vlády se zástupci Svazu měst a obcí ČR

 • otázka dostupného bydlení,
 • čerpání evropských fondů,
 • financování obcí,
 • problematika nedostatku lékařů.
   

Akreditace

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.
 

Kontaktní osoba pro média na místě

Michaela Horáková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 725 742 852
 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X