Očekáváné události

11. 4. 2023 14:45

12. dubna 2023: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00

Ve středu 2. dubna 2023 od 10.00 proběhne ve Strakově akademii jednání vlády.

Vláda se bude zabývat mimo jiné návrhem novely zákona o matrikách, jménu a příjmení, která má mimo jiné umožnit digitalizaci části agend, novelou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či nařízením vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení. Projedná také novelu nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, která se týká avizované redukce počtu poštovních poboček ze současných 3 200 na 2 900 provozoven.

Kompletní program jednání vlády 12. dubna 2023 naleznete na https://www.odok.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2023-04-12/.

Termín

12. dubna 2023

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.00 – příchod médií na doorstep
9.15 – zahájení doorstepu
9.55 – fototermín před začátkem jednání

10.00 – jednání vlády
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X