Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 6. 2014 12:58

Vláda zahájila debatu k návrhu státního rozpočtu pro rok 2015

Strakova akademie
Strakova akademie
Vláda na svém dnešním zasedání zahájila projednávání rozpočtu na rok 2015. Nový rozpočet počítá se zvýšením platů učitelů, hasičů, policistů a také se zvýšením starobních důchodů a vyčleněním více peněz na tvorbu pracovních míst a opravu silnic.

Vláda plní jeden ze svých hlavních závazků, který dala občanům. Plánovaný deficit má klesající tendenci a nepřekročí hranici 3 % HDP. Je navržen v letech 2015 až 2017 ve výši 100 mld. Kč, 100 mld. Kč a 95 mld. Kč.

Východiskem pro zpracování obrysů rozpočtu byly střednědobé výdajové rámce na léta 2015 až 2017, schválené na jednání vlády 28. května 2014.

Vlada obnovila činnost Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj

Vláda dnes na svém jednání rozhodla také o znovuzřízení Rady vlády pro udržitelný rozvoj (Rada). Jedná se o důležitý krok v naplňování vládních závazků a cílů, Rada bude strategickým nadresortním poradním orgánem vlády a jedním z nástrojů naplňování koaliční smlouvy v oblasti udržitelného rozvoje.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Rada pro udržitelný rozvoj vznikla původně již v roce 2003 při Úřadu vlády. V roce 2006 ale byla převedena do gesce Ministerstva životního prostředí. V roce 2010 pak byla její činnost za vlády Petra Nečase záměrně utlumena a princip udržitelného rozvoje ČR de facto zastaven.

Vláda Bohuslava Sobotky nyní znovuzřízením Rady naplňuje jednu ze svých hlavních priorit – strategické řízení České republiky v souladu s globálními trendy. Rada bude využívána pro odborné i politické řešení klíčových nadresortních problémů, a to z globálního i národního hlediska (například politika krajiny, reakce na změny klimatu, udržitelná energetika, participace občanů na politickém rozhodování, sociální soudržnost apod.).


Centrální registr administrativních budov

Vláda dnes také uložila ministrům a ostatním vedoucím ústředních orgánů státní správy zabezpečit nejpozději do 30. června 2014 naplnění Centrálního registru administrativních budov (CRAB) daty. Jde o další krok vlády k lepšímu nakládání s penězi daňových poplatníků. Funkční CRAB umožní zefektivnit nakládání s nemovitým majetkem (sledování příjmů/výdajů na objekty/lokality), optimalizovat dislokaci státních institucí a centrálně elektronicky nabízet nepotřebný majetek k odprodeji. Rozhodnutí vlády doplnit urychleně Centrální registr administrativních budov zároveň zažehná riziko vrácení prostředků poskytnutých z EU, která pokryla většinu nákladů CRABu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie