Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

6. 6. 2014 10:46

9. června 2014: Schůze vlády ČR, jednání vlády se zástupci Asociace krajů ČR

 

Jednání vlády

Členové vlády v pondělí 9. června 2014 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

  • Přípravu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.

Materiál navazuje na schválené střednědobé výdajové rámce na léta 2015 až 2017 a obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních fondů na léta 2015 až 2017.

  • Změnu zabezpečení činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj, předkládá: předseda vlády.

Materiál je prvním krokem k obnovení činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako strategického nadresortního poradního orgánu vlády, který se stane jedním z nástrojů naplňování koaliční smlouvy v oblasti udržitelného rozvoje.

  • Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.

Zpráva konstatuje nedostatky v dosavadních finančních kontrolách provedených ve státní správě a ukládá členům vlády zajistit přijetí konkrétních opatření ke zvýšení účinnosti finanční kontroly.

  • Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice,“ zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření,“ zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu.

Materiál informuje vládu o záměru Ministerstva financí zadat dvě nadlimitní významné veřejné zakázky, které přispějí k regionálnímu rozvoji ve třech nejvíce strukturálně postižených krajích.

09.55 – fototermín

 

Jednání vlády se zástupci Asociace krajů České republiky

Po zasedání vlády se uskuteční jednání kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky se zástupci Asociace krajů České republiky. Společné jednání bude zahájeno pracovním obědem. Hlavními tématy budou:

  • Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015.
  • Čerpání Strukturálních fondů Evropské unie, zejména územní dimenze.

12.00 – pracovní oběd členů vlády ČR se zástupci Asociace krajů České republiky
12.55 – fototermín při zahájení jednání
14.30 – tisková konference za účasti:

předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky
předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

 

Jednání koaliční rady

Hodinu po skončení jednání vlády se zástupci Asociace krajů následuje jednání koaliční rady.

Místo všech jednání

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X