Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 6. 2014 12:25

Rada vlády pro trvale udržitelný rozvoj pomůže vládě v otázkách strategického řízení země

Vláda v pondělí 9. června 2014 na svém jednání rozhodla o znovuzřízení Rady vlády pro udržitelný rozvoj (Rada). Jedná se o důležitý krok v naplňování vládních závazků a cílů, Rada bude strategickým nadresortním poradním orgánem vlády a jedním z nástrojů naplňování koaliční smlouvy v oblasti udržitelného rozvoje.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Rada pro udržitelný rozvoj vznikla původně již v roce 2003 při Úřadu vlády. V roce 2006 ale byla převedena do gesce Ministerstva životního prostředí. V roce 2010 pak byla její činnost za vlády Petra Nečase záměrně utlumena a princip udržitelného rozvoje ČR de facto zastaven.

Vláda Bohuslava Sobotky nyní znovuzřízením Rady naplňuje jednu ze svých hlavních priorit – strategické řízení České republiky v souladu s globálními trendy. Rada bude využívána pro odborné i politické řešení klíčových nadresortních problémů, a to z globálního i národního hlediska (například politika krajiny, reakce na změny klimatu, udržitelná energetika, participace občanů na politickém rozhodování, sociální soudržnost apod.).

Práce Rady bude založena na kooperaci sociálních partnerů, státní správy i akademiků
V první fázi bude mít rada 31 členů ustavených do čestné nehonorované funkce. Postupně proběhne transformace Rady, která přinese její reorganizaci. Práce Rady bude založena na spolupráci orgánů státní správy, především ministerstev či obecní samosprávy se sociálními partnery a zástupci neziskové sféry i akademické obce. Předsedou Rady bude premiér. Místopředsedy Rady budou místopředsedové vlády a ministři (ministryně) financí, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu a životního prostředí. Členy Rady budou dále zástupci územní samosprávy, sociálních partnerů, podnikatelské sféry, akademické obce a neziskového sektoru. Rada bude tedy prostorem pro široce pojatý celospolečenský dialog.

Transformace NERVu
Do jednoho z výborů Rady bude také nově zařazena agenda původního poradního orgánu bývalých vlád „NERV“ (Národní ekonomická rada vlády), čímž je zajištěna přítomnost ekonomického pilíře rozvoje. Přesun Rady pod Úřad vlády ČR bude plně realizován v rámci stávajících rozpočtových prostředků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie