Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 7. 2014 18:05

Vláda rozhodla o navýšení peněz pro oblast sociálních služeb i kandidatuře ČR do Evropské komise

Před jednáním vlády, 21. července 2014.
Před jednáním vlády, 21. července 2014.
Vláda na své pondělní schůzi 21. července 2014 schválila posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015, návrh kandidatury na člena Evropské komise za Českou republiku, Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, dále podporu vídeňské Komenského školy či kandidáta ČR na funkci předsedy Vojenského výboru NATO.

Kandidátkou na členku Evropské komise za ČR je Věra Jourová

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vláda ČR dnes na svém zasedání, po dohodě všech tří koaličních stran rozhodla, že do pozice eurokomisařky nominuje současnou ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou. Česká republika je v tuto chvíli čtrnáctou z celkem osmadvaceti zemí EU, která oznámila svoji nominaci do Evropské komise.

Posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vláda se zavázala vytvořit transparentní, efektivní a spravedlivý systém financování sociálních služeb, zejména v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje od 1. ledna 2015. Proto dnes na svém jednání schválila navýšení finančních prostředků pro oblast dotací na sociální služby v České republice o 750 mil. Kč. Finanční prostředky budou využity na zvýšení platových a mzdových poměrů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči o klienty.

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020

Vláda dnes projednala také Dohodu o partnerství, ve které jsou zapracovány kompromisy z vyjednávání s Evropskou komisí. Dohoda zásadním způsobem určuje priority rozvoje České republiky s pomocí evropských peněz a je strategickým materiálem, který obsahuje rozdělení téměř 600 mld. Kč na programové období 2014–2020. Materiál na programové období 2014–2020 se v ČR zpracovával po dobu 3 let, konzultoval se jak s Evropskou komisí, tak s národními partnery od resortů přes města až po hospodářské a sociální partnery. Materiál určuje, že největší podpora bude směřována do rozvoje regionů, dopravní infrastruktury, podpory podnikání a zvýšení zaměstnanosti. Projednaná verze Dohody reflektuje připomínky Evropské komise z letošního června. Dnes, 21. července 2014, bude Dohoda odeslána Evropské komisi.

Podpora vídeňské Komenského školy

Vláda dnes na svém jednání rozhodla o podpoře vídeňské Komenského školy, a to peněžním darem ve výši dva miliony korun. Tato podpora je v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, která byla podepsána 21. listopadu 2008. Nová česká vláda se rozhodla v Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat. Poskytnuté finanční prostředky ve výši dvou milionů korun budou věnovány na rozvoj školských zařízení, ve kterých se učí děti, jejichž rodiče se hlásí k české nebo slovenské národnosti. Poskytnutí finanční podpory od české vlády otevírá cestu i k získání příspěvku od vlády rakouské a samotného města Vídně.

Kandidát ČR na funkci předsedy Vojenského výboru NATO

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vláda na své schůzi také schválila kandidaturu náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Petra Pavla na funkci předsedy Vojenského výboru NATO. Předseda Vojenského výboru je nejvyšší vojenskou autoritou NATO a hlavním vojenským poradcem generálního tajemníka NATO.

Armádní generál Petr Pavel má dlouholeté zkušenosti z působení v mezinárodních a národních pozicích v rámci NATO a EU, působil v operacích NATO a je patřičně odborně a jazykově vybaven.

O obsazení této nejvyšší vojenské pozice v NATO rozhodnou náčelníci generálních štábů ozbrojených sil zemí NATO na svém zasedání dne 20. září 2014 ve Vilniusu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie