Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

21. 7. 2014 16:56

Výsledky jednání vlády, 21. července 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 759/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

3. Návrh nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
č.j. 825/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
č.j. 594/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno

5. Návrh poslanců Dany Váhalové, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) (sněmovní tisk č. 237)
č.j. 824/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Jiřího Běhounka, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 243)
č.j. 840/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko a schválila upravené usnesení.

7. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 238)
č.j. 839/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

8. Národní dokument k územní dimenzi
č.j. 829/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

9. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
č.j. 837/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

10. Způsob organizace, financování a vyhodnocování realizace energeticky úsporných opatření v budovách využívaných institucemi v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti.
č.j. 828/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

11. Uvolnění finančních prostředků z Všeobecné pokladní správy a jejich použití jako peněžního daru pro Komenského školu ve Vídni
č.j. 844/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno

20. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013
č.j. 847/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

21. Návrh kandidáta České republiky na funkci předsedy Vojenského výboru Organizace Severoatlantické smlouvy
č.j. 850/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno upravené usnesení.

23. Posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015
č.j. 864/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

13. Jmenování soudců
č.j. 842/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno

14. Jmenování předsedy Krajského soudu v Brně
č.j. 835/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

15. Jmenování předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem
č.j. 843/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

24. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020
č.j. 857/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno

25. Návrh kandidatury na člena Evropské komise
č.j. 865/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády ČR
Výsledek jednání vlády: Schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

12. Návrh usnesení vlády o pravidelné aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky
č.j. 745/14 - bod 37 schůze vlády 9.7.2014
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

16. Zajištění výkonu role nezávislého auditního subjektu podle čl. 124 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
č.j. 836/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

17. Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Akademické mistrovství světa mužů a žen v házené
č.j. 838/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno

18. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Maďarsku dne 16. června 2014
č.j. 832/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

19. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství Jeana Asselborna v České republice, která se uskutečnila dne 17. června 2014
č.j. 833/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

22. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act
č.j. 853/14
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (II. čtvrtletí 2014)
č.j. 830/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie