Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

17. 7. 2014 9:08

21. července 2014: Schůze vlády ČR, TK cca v 15.30 hod.

Členové vlády v pondělí 21. července 2014 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

Novela má zabránit skokovému nárůstu platů a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů.

Novela navrhuje mimo jiné rozšířit cílovou skupinu o žáky přípravných tříd a o žáky šestého ročníku speciálních škol, protože doposud byl tento projekt zaměřen pouze na žáky prvních až pátých ročníků základních škol.

Cílem návrhu je odstranit nepřiměřenou tvrdost právní úpravy, navrhuje zmírnění požadavků tak, aby odpovídaly stupni nebezpečnosti.

  • Národní dokument k územní dimenzi, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.

Cílem předkládaného materiálu je promítnutí územní a urbánní dimenze v relevantních programech ESI fondů.

  • Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, předkládá: ministryně pro místní rozvoj.

Cílem je poskytnout řídicím orgánům ESI fondů, zpracovatelům strategií, budoucím nositelům integrovaných nástrojů a dalším jednotné závazné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných nástrojů.

Kompletní program.

 09.55 – fototermín

cca 15.30 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X