Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 9. 2014 13:18

Prohlášení premiéra Bohuslava Sobotky k nominaci Věry Jourové na post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví

Chtěl bych pogratulovat Věře Jourové k zisku portfolia, které je pro celou Evropu velmi významné a má velký potenciál ovlivnit podobu a fungování celé Evropy. Post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví se dotýká života občanů EU i podnikové sféry. Před Věrou Jourovou stojí ještě větší výzva než před její předchůdkyní Viviane Redingovou, a to díky výraznému posílení tohoto portfolia o ochranu spotřebitele, tedy silné ekonomické téma, které se dotýká každého občana Evropské unie.

Zisk tohoto portfolia je pro zemi, jakou je Česká republika, úspěchem a uznáním našich kvalit. Předseda Evropské komise Juncker označil oblast spravedlnosti a vnitřních věcí za jednu z deseti hlavních priorit své Komise a v minulosti jej získávaly i velké státy (předchůdci Věry Jourové byli Lucemburčanka Viviane Redingová, Francouz Jacques Barrot a Ital Franco Frattini). ČR primárně usilovala o portfolio, které by mělo ekonomické zaměření, ale kompetence, které získala Věra Jourová, patří ke středně významnému portfoliu v rámci Evropské komise a dají se využít k rozsáhlému a pozitivnímu zviditelnění příslušného komisaře.

V oblasti spravedlnosti budou hlavními výzvami nové komisařky úspěšné dokončení reforem fungování právního státu a vymahatelnosti práva, zajištění respektu k základním právům, otázky rovného zacházení, ochrany osobních dat a přístupu ke spravedlnosti.

V oblasti ochrany spotřebitele bude jejím hlavním úkolem vytvoření takového prostředí, ve kterém budou moci občané EU nakupovat a obchodovat bez zbytečných překážek, ale s jistotou plné ochrany svých práv. Česká republika dlouhodobě podporuje dobudování vnitřního trhu Evropské unie ve všech jeho dimenzích, včetně té digitální. Fungující vnitřní trh, společně s jeho svobodami, patří mezi výhody, kterých si na členství v Unii cení čeští občané nejvíce. Věra Jourová bude v rámci svého portfolia tyto výhody aktivně hájit a přispívat k jejich rozvoji i v dalších oblastech, jako jsou například ochrana spotřebitele nebo zjednodušení on-line nákupů a souvisejících pravidel.

Navíc jde o portfolio, kde paní komisařka může využít své právnické vzdělání a pevně věřím, že svěřené portfolio zvládne velmi dobře a přispěje i k lepšímu vnímání Evropské unie v České republice. Navíc již mnohokrát prokázala, že i v rámci velice složitých vyjednávání dokáže zachovat lidský přístup a efektivně moderovat debatu. Tyto schopnosti budou zásadní v rámci přiděleného portfolia a vytváří pro naši komisařku ideální předpoklady, aby dokázala úspěšně sladit přístupy „starých“ a „nových“ členských států v citlivých tématech, které před ní stojí.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie