Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 8. 2014 17:07

Seznam stránek s bližšími informacemi o sankcích

Následující webové stránky státních institucí a sektorových svazů nabízejí informace k sankcím uvaleným v ukrajinské krizi, a to jak ze strany Evropské unie, tak ze strany Ruské federace.

Sankce dopadající na průmyslu

  • Základní informace o sankcích EU přijatých vzhledem k činnosti Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině a o současném vývoji situace poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách v sekci Zahraniční obchod http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ 
  • Informace pro vývozce do Ruské federace http://www.mpo.cz/dokument151935.html  
  • Strukturu sankcí EU vůči Ruské federaci lze nalézt v dokumentu EU schválila strukturu ekonomických sankcí proti Ruské federaci http://www.mpo.cz/dokument151892.html  
  • Kontaktním místem na Ministerstvu průmyslu a obchodu pro sankční opatření vůči Ruské federaci je Zelená linka pro export 800 133 331.
  • Informace o sankcích poskytuje i portál Businessinfo.cz spravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu www.businessinfo.cz/sankce.  
  • Informace o sankcích EU vůči Ruské federaci naleznete mimo jiné na webových stránkách Hospodářské komory ČR www.komora.cz a stránkách Svazu průmyslu a dopravy www.spcr.cz, které informují o aktivitách svých i o akcích Ministerstva průmyslu a obchodu.

Sankce dopadající na zemědělství

  • Aktuální dění a základní informace, včetně seznamu zakázaných zemědělských výrobků, lze nalézt na stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/ruske-sankce/  
  • Články týkající se dopadů sankcí Ruské federace na zemědělství ČR a EU zveřejňuje na svých webových stránkách Zemědělský svaz ČR, který sleduje i dění týkající se možných kompenzací pro zemědělce na evropské úrovni. Více informací zde http://www.zscr.cz/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie