Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 7. 2009 11:14

Nezaměstnanost v červnu nepřekročila osm procent

Ke 30. červnu 2009 evidovaly úřady práce celkem 463 555 osob. Je to sice o 5 994 uchazečů o zaměstnání víc než ke konci předchozího měsíce, ale podstatně méně než nárůst v prvních třech měsících letošního roku.

Nárůst nezaměstnanosti se v posledních třech měsících zpomalil díky mírnému oživení v sezónně orientovaných odvětvích (stavebnictví, lesnictví atd.). Vzhledem k tomu, že v této oblasti nacházejí lepší uplatnění muži, vyrovnalo se mezi uchazeči o zaměstnání (po několikaměsíčním nárůstu podílu mužů) zastoupení obou pohlaví.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je celkový počet uchazečů o zaměstnání vyšší o 165 675.

Přes klesající počet volných míst (na 43,4 tisíc) je počet uchazečů o zaměstnání, kteří našli v červnu zaměstnání (35,0 tisíc), vyšší než v červnu 2008 (26,4 tisíc), což souvisí především s vyšší úrovní vzdělání uchazečů o zaměstnání. Poklesl i počet podíl uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti. Zároveň postupně končí podpůrčí doba uchazečů o zaměstnání, kteří do evidence úřadů práce přišli koncem roku 2008 a počátkem tohoto roku.

Z evidence na úřadech práce v červnu odešlo celkem 54 744 uchazečů

Ke 30. červnu 2009 bylo registrováno 20 330 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, je to o 3 435 osob méně než v minulém měsíci a o 5 235 osob více než v červnu 2008.

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v červnu 2009 úřady práce 191 716 uchazečům o zaměstnání.

Míra registrované nezaměstnanosti ke 30. červnu 2009 činila 8,0 % (květen 2009 – 7,9 %, červen 2008 – 5,0 %).

Úřady práce evidovaly ke 30. červnu 2009 celkem 43 402 volných pracovních míst. Je to o 4 852 míst méně než v předchozím měsíci a o 108 479 míst méně než v červnu 2008. Předpokládá se, že v červenci nezaměstnanost v souvislosti s dopady recese mírně vzroste. Do evidencí úřadů práce budou podobně jako v předchozích letech přicházet též čerství absolventi škol a také občané, jimž byl ukončen pracovní poměr ke konci prvního pololetí.

Negativní vliv těchto faktorů by mohl být ještě stále mírněn umísťováním uchazečů z evidencí úřadů práce do pracovních poměrů v sezónních profesích a odvětvích. Vývoj nezaměstnanosti by mohlo pozitivně ovlivnit i uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, včetně projektů spolufinancovaných z ESF.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie