." /> ." />
Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 7. 2009 10:18

Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí 20. 7. 2009 materiál „Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení".

Předložený materiál navazuje na usnesení vlády č. 101 z 19. ledna 2009, kterým vláda schválila postup zabezpečení Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení – tzv. „Evropský rok 2010“ v České republice. Cílem Evropského roku 2010 je potvrzení závazku Evropské unie ovlivnit odstranění chudoby do roku 2010.

Evropský rok 2010 má sledovat čtyři základní cíle:

1. uznání práva lidí žijících v chudobě na důstojný život

2. zdůraznění odpovědnosti každého jedince za boj proti chudobě

3. podporu soudržnější společnosti

4. opětovné potvrzení politického závazku EU bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Více informací k materiálu „Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení" naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie