Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 8. 2009 10:28

Průzkum: Evropané se obávají ztráty zaměstnání

Podle průzkumu veřejného mínění vidí Evropané vyhlídky na zaměstnání pochmurně.

Každý třetí Evropan se „velmi obává“ ztráty zaměstnání a ještě vetší počet z nich má strach, že v nadcházejících měsících přijde o zaměstnání jejich partner nebo děti.

Tato zjištění, která vycházejí z průzkumu veřejného mínění, jenž nechala v červnu provést EU, nejsou žádným překvapením. Evropa se snaží dostat z nejhlubší ekonomické recese v poválečném období. Očekává se, že výkon hospodářství letos poklesne o 4 %. Finanční pomoc by se měla začít projevovat až v roce 2010. Do té doby však ekonomika přijde o asi 8,5 milionů pracovních míst.

„Je jasné, že Evropané se obávají dopadu krize na jejich zaměstnání a rodiny,“ uvedl komisař pro oblast zaměstnanosti Vladimír Špidla. „Proto se na evropské úrovni už od samého začátku krize přijímají opatření, která omezují její dopad na zaměstnanost.“

Zmínil například návrh EU na systém mikroúvěrů (drobných půjček), které by měly lidem pomoci začít sami podnikat nebo rozšířit již existující firmu.

Komise chce rovněž okamžitě uvolnit další finanční prostředky na rekvalifikační programy a rozšířit působnost fondu, který pomáhá pracujícím přizpůsobovat se změnám ve světovém obchodě.

Sedm z deseti dotazovaných Evropanů si myslí, že tyto politiky mají pozitivní dopad, a třetina z nich podporuje uvolnění dalších finančních prostředků z EU na tvorbu pracovních míst.

V minulém roce přišly o práci nejméně 4 miliony osob. Nezaměstnanost roste nejrychleji mezi mladými lidmi. Podle Evropského statistického úřadu dosáhla nezaměstnanost mezi Evropany do 25 let během prvních tří měsíců letošního roku 18 %, což je více než dvojnásobek míry nezaměstnanosti u všech pracujících, jež činí 8,3 %.

Aby se mladí lidé mohli uchytit na trhu práce, snaží se Komise získat závazek od firem v celé EU, že přijmou o 5 milionů více učňů či praktikantů.

Zdroj: Evropská komise

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie