Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 8. 2009 12:33

MPSV posílí výdaje na podpory v nezaměstnanosti a insolvenci

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dnes vyčlenil na podpory v nezaměstnanosti dalších 1 505 087 tis. Kč.

V kontextu s hospodářskou krizí a zvyšující se nezaměstnaností totiž rostou výdaje na tyto dávky a Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že v roce 2009 dosáhnou 15 034 130 tis. Kč.

Letos v březnu bylo na podpory v nezaměstnanosti rozpočtováno 10 972 879 tis. Kč. Jen v prvním pololetí 2009 úřady práce vyplatily už 66,77% celkové částky, tj. 7 327 118 tis. Kč.

Na podpory v nezaměstnanosti tak bylo třeba vyčlenit víc finančních prostředků. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka proto požádal Vládu ČR o přesun peněz v rámci kapitoly MPSV, a to z dávek státní sociální podpory, kde se v roce 2009 dají očekávat nižší výdaje. Kabinet opatření 27. července 2009 schválil a v souladu s platnou legislativou ho postoupil Rozpočtovému výboru PSP ČR, který s ním dnes rovněž souhlasil. Více prostředků na podpory v nezaměstnanosti přitom nebude znamenat zvýšení salda státního rozpočtu, jde o úpravu ukazatelů rozpočtové kapitoly MPSV. Další posílení výdajů na podpory v nezaměstnanosti bude MPSV řešit ve spolupráci s Ministerstvem financí během 2. pololetí roku 2009.


Z úspor na dávkách státní sociální podpory, kdy se na základě dosavadního čerpání očekávají výdaje 41 653 973 tis. Kč místo plánovaných 44 271 060 tis. Kč, se rovněž posílí finanční prostředky na výdaje související s insolvencí, vyplácenou podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. A to o 312 000 tis. Kč. Díky dnešnímu rozhodnutí rozpočtového výboru bude na tyto účely v roce 2009 nově určeno celkem 650 000 tis. Kč. Opět bez dopadů do státního rozpočtu.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie