Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 7. 2009 10:34

Čerpání peněz z EU již nic nebrání

Evropská komise schválila České republice systém řízení a monitorování u tří operačních programů financovaných z ESF.

Jedná se o operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita. Ostatní programy by měly být schváleny do konce července.

Schválení řídicích, monitorovacích a kontrolních systémů znamená, že systém řízení programů a národní podmínky čerpání jsou podle Evropské komise bezchybné.

Čerpání prostředků z fondů EU může nyní probíhat formou průběžných plateb. Potvrdilo se tak, že monitorovací systém nebyl překážkou pro čerpání financí v programovém období 2007-2013. Dosud se projekty proplácely ze záloh, které nám EK poskytla.

„Jasně se ukázalo, že monitorovací systém je plně funkční a nebyl překážkou pro čerpání peněz z fondů EU,“ uvedl ministr Vondruška.

Dvacet sedm členských zemí Evropské unie má k dispozici 434 operačních programů pro čerpání peněz z programového období 2007-2013. V rámci EU začalo proplácení finančních prostředků teprve u necelé pětiny z nich, tedy u 75 programů. Nyní se tedy mohou rozběhnout platby i do ČR.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie