strategie konkurenceschopnosti ČR na roky 2012 až 2020, kterou v září schválila vláda, bude koordinovat Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost." /> strategie konkurenceschopnosti ČR na roky 2012 až 2020, kterou v září schválila vláda, bude koordinovat Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost." />

Aktuálně

20. 10. 2011 12:55

Na zavádění strategie konkurenceschopnosti dohlédne rada vlády

Zavádění strategie konkurenceschopnosti ČR na roky 2012 až 2020, kterou v září schválila vláda, bude koordinovat Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Strategie byla inspirována zahraničím. Proto i při návrhu jejího naplňování jsme postupovali podobně. Z britských a dánských zkušeností vyplývá, že pro úspěch je nutné zapojení klíčových ministerstev, striktní monitoring a osobní odpovědnost ministrů za výsledky,“ řekl premiér Petr Nečas.TK k zavádění strategie konkurenceschopnosti, premiér Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, 20. října 2011

V rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost vzniknou 4 pracovní výbory, které se budou zabývat oblastmi jako je veřejný sektor, vzdělávání a zaměstnanost, podnikatelské prostředí a ekonomika globálních inovací.

Pracovní výbory budou zasedat ve dvoutýdenním cyklu a budou se zabývat detaily provádění opatření. Znovu také opakuji, že za naplňování strategie budou ministři osobně odpovědní,“ řekl premiér.

Po vzoru mezinárodních zkušeností vznikne na Ministerstvu průmyslu a obchodu Útvar implementace, který bude úzce spolupracovat s radou a bude řídit a dohlížet na celý proces. Jednou z klíčových rolí útvaru bude také podpora gestorů při projednávání ekonomických dopadů strategie s ministerstvem financí. Navrhovaný mechanismus zahrnuje i nástroje, které umožní pravidelné vyhodnocování činnosti jednotlivých resortů a jejich úspěšnosti v naplňování Strategie konkurenceschopnosti.

Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka by plán zavádění tohoto strategického projektu měl být schválen ještě letos, aby se s ním mohlo začít hned na začátku roku 2012.
"Dokončujeme připomínkové řízení s ostatními resorty a předpokládáme, že na přelomu října a listopadu předložíme plán implementace vládě," uvedl ministr Kocourek.TK k zavádění strategie konkurenceschopnosti, ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, 20. října 2011

Materiál má zařadit Česko do dvacítky nejvíce konkurenceschopných zemí světa. V předchozích letech se pozice Česka zhoršovala a loni se na světovém žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra propadlo o pět pozic na 36. místo. Letos si ČR pohoršila o další dvě místa na 38. příčku.

Hlavními pilíři strategie jsou efektivní instituce, kvalitní infrastruktura a ekonomika poháněná inovacemi. Součástí projektu je například zatím vládou schválená novela zákona o investičních pobídkách, díky které tuto podporu mohou čerpat také projekty zaměřené na výzkum, vývoj a strategické obchodní služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž plánuje spustit společný fond státního a soukromého kapitálu, který by měl podporovat perspektivní projekty tuzemských firem, jejichž standardní financování je obtížné. Ministerstvo v materiálu navrhuje zlepšit fungování finančních trhů.

Zabránit tomu, aby se ČR propadla do závažných problémů se splácením svých dluhů podobně jako řada jiných evropských zemí, má přijetí takzvané finanční ústavy. Ústavní zákon má zavazovat každou vládu k zodpovědné politice, která neohrozí stabilitu veřejných financí.

Součástí projektu je také spuštění základních registrů, ze kterých si budou úřady moci stáhnout potřebné údaje o občanech. Nyní státní správa provozuje velké množství vzájemně nespolupracujících rejstříků. Lidé tak často musí zbytečně znovu prokazovat údaje, které již úřady mají. Materiál zahrnuje i návrh, aby předkládané zákony i pozměňovací návrhy k nim povinně obsahovaly zhodnocení dopadů na legislativní prostředí včetně zhodnocení možných korupčních rizik.

S využitím ČTK

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie