Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 7. 2011 12:44

Premiér představil plán posílení konkurenceschopnosti ČR

Vláda chce do roku 2020 dostat ČR mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa.

Mezinárodní srovnání ukazují, že konkurenceschopnost ČR se ztrácí. „V žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra se Česká republika za poslední dva roky propadla z 31. na 36. místo. Blížíme se tedy do skupiny zemí, kde je Španělsko, Itálie nebo Portugalsko. To by nebyla dobrá zpráva pro naši budoucnost,“ řekl na tiskové konferenci premiér Petr Nečas.Premiér na tiskové konferenci ke strategii konkurenceschopnosti

Konkurenceschopnost brzdí podle premiéra zpomalující růst produktivity ekonomiky, nezdravé zadlužování, korupce a neefektivita ve veřejném sektoru a nedokončená dopravní infrastruktura.

„Hrozí nám, že se bude prohlubovat rozdíl mezi námi a vyspělými, vysoce konkurenceschopnými státy jako je Finsko nebo sousední Německo, a že nás dokonce „přeskočí“ i řada dalších států – evropských i mimoevropských,“ dodal předseda vlády.

Strategie posuzuje konkurenceschopnost v devíti pilířích. Mezi ty hlavní patří instituce, infrastruktura a inovace. Celkem je připravených 43 velkých projektů, které budou znamenat přes dvě stovky různých opatření. Navrhovaná opatření vycházejí z doporučení mezinárodní institucí i Národní ekonomické rady vlády. Opatření jsou propojena s dalšími klíčovými strategiemi vlády a samozřejmě vychází i z programového prohlášení vlády.

Navrhovaná opatření

Finanční ústava – Řada evropských zemí se v posledních době propadla do závažných problémů se splácením svých dluhů. Vláda chce zabránit tomu, aby se do stejné situace dostala také Česká republika, proto navrhuje přijetí finanční ústavy.

Ústavní zákon bude jasně definovat rozpočtovou zodpovědnost a zaváže každou vládu k zodpovědné politice, která neohrozí stabilitu veřejných financí. Mimo jiné například tím, že bude muset Poslanecké sněmovně předkládat Zprávu o rozpočtové strategii. Pokud ji poslanci dvakrát po sobě zamítnout, musí vláda požádat o důvěru.

Základní registry – Dalším příkladem jsou základní registry. Stát se v současné době na občany a na podnikatele obrací i s požadavky, které by si mohl bez problémů vyřídit sám. Státní správa tak provozuje velké množství nejrůznějších rejstříků, které spolu vzájemně nespolupracují. Občan nebo podnikatel tak často musí opakovaně prokazovat údaje, které veřejná správa už má.

To ale skončí. V plánu je spuštění základních registrů, ze kterých si budou úřady všechny obvyklé potřebné údaje stahovat samy. Projekt by měl začít fungovat už za necelý jeden rok.

Občanům a podnikatelům komplikují život také nekonečné novelizace zákonů. Nejde přitom pouze o jejich počet, ale také o takzvané přílepkování zákonů v posledních stádiích legislativního procesu.

„Navrhujeme proto, aby nejen zákon, ale i pozměňovací návrhy musely být opatřené zhodnocením dopadů na legislativní prostředí a zhodnocením možných korupčních rizik,“ řekl premiér Petr Nečas.

O tom ostatně mluví i dodatek koaliční smlouvy, který požaduje právě zavedení protikorupčního hodnocení. Tyto změny je možné prosadit změnou jednacího řádu. Na návrhu se už pracuje a mohl by začít platit od začátku příštího roku.

Další oblastí je vzdělávání. Velké nedostatky má přitom Česká republika zejména v předškolním období dětí. Matkám s dětmi chybí možnosti, jak skloubit svůj pracovní a osobní život.

Dlouhá absence matek na pracovním trhu se nejen podepisuje na možnostech jejich uplatnění, ale má také negativní vliv na ekonomiku už jen tím, že zvyšuje tlak na sociální systém.

„Proto navrhujeme větší podporu pro firemní školky, a to změnou školského zákona, který bude s tímto typem školek počítat. Kromě toho navrhujeme revidovat legislativu týkající se zakládání předškolních zařízení. Měla by umožňovat například i vzájemnou rodičovskou výpomoc,“ dodal premiér.


Výdaje státu pod kontrolou veřejnosti

„Chceme vytvořit přehledný internetový portál, kde budou právě takové informace všem dostupné. Tak, aby si na něm kdokoli mohl rozklikat rozpočet jakékoli veřejné organizace opravdu do poslední položky,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek s tím, že se nechali inspirovat Velkou Británií, kde podobná stránka funguje i jako důležité protikorupční opatření. „Chceme jít příkladem a formu klikacího rozpočtu bude mít Ministerstvo průmyslu a obchodu už pro příští rok,“ dodal ministr.

Další návrhy najdete v přiložené prezentaci a dokumentu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. Materiál je aktuálně předložen vládě ke schválení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie