Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 7. 2009 13:01

Červnové povodně 2009

Záplavy, červen 2009 / June floods 2009
Záplavy, červen 2009 / June floods 2009
Na stávající kritickou povodňovou situaci vláda pružně reagovala. Ihned ve čtvrtek 25. června svolal premiér mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu, na němž byl dohodnut postup pro poskytnutí okamžité pomoci postiženým oblastem. BRS uvolnila tisíc vojáků, kteří byli nasazeni hlavně na odstraňování následků způsobených povodní.

Jednotlivá ministerstva poskytují zasaženým oblastem a osobám pomoc v rozsahu svých působností.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled podpory, kterou mohou lidé zasaženi povodněmi čerpat. Jedná se o mimořádnou okamžitou pomoc. Výše této jednorázové dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být poskytnuta až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 46 890 Kč.

Ministerstvo vnitra informovalo o psychosociální pomoci, kterou zajišťují psychologové a krizová centra v jednotlivých krajích. Lidé mohou využít krizové linky a osobní konzultace s psychology.

Ministerstvo zdravotnictví nabídlo uhradit náklady s provedením rozboru kvality vody v zatopených oblastech. Krajské hygienické stanice mají pod dohledem zdroje pitné vody a stále monitorují zásoby očkovacích látek proti hepatitidě typu A.

Ministerstvo financí zpřístupnilo seznam doporučení, která jsou určena zejména obcím. Obce si mohou zažádat o změnu využití dotace na rekonstrukční práce a mohou zažádat o odložení splátek.

V současné době probíhá první fáze pomoci postiženým oblastem. Ministerstvo financí uvolnilo z rozpočtové rezervy na krizové situace 54 mil. Kč. Z toho je určeno 24 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj, 12 mil. Kč pro Olomoucký kraj, 10 mil. Kč pro Zlínský kraj a 8 mil. Kč pro Jihočeský kraj. Prostředky jsou určeny zejména na demoliční práce, odklízení suti, základní bezpečnostní opatření apod.

Ministerstvo financí spolu s Vládou ČR již připravuje opatření pro druhou fázi pomoci, tj. pro obnovu postiženého území a pokračuje v hledání dalších finančních zdrojů, na uhrazení povodňových škod se samozřejmě kromě státního rozpočtu budou podílet např. i pojišťovny, nebo krajské rozpočty.

Ve čtvrtek po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu předseda vlády vyjádřil soustrast nad oběťmi tragické události v postižených oblastech. Veřejnost ujistil, že situace je pod kontrolou, v městech a obcích jsou zajištěny dodávky pitné vody, elektřiny, lidem je poskytováno náhradní ubytování a základní péče.

Minulý týden 25. června udeřily na Moravě rozsáhlé záplavy. Stovky lidí přišly o střechu nad hlavou, množství osob se pohřešovalo. O tři dny později zasáhly silné bouřky také Jižní Čechy, kde voda napáchala škody stejného rozsahu jako na Moravě. Záplavy připravily 13 osob o život. Před velkou vodou nebylo možné předem obyvatele varovat, jednalo se o takzvané bleskové povodně.

Stav nebezpečí je stále vyhlášen v Jihočeském kraji v obcích Písek, Prachatice, Strakonice, Vodňany a Vimperk. Nebezpečí stále hrozí v Moravskoslezském kraji v místech Nový Jičín, Bílovec, Odry, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm. V jihočeském kraji platí stav nebezpečí do 17. července, v Moravskoslezském kraji potrvá až do 24. července.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie