Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 7. 2009 12:47

Ministerstvo financí pomáhá oblastem postiženým povodněmi

Ministerstvo financí se spolu s ostatními ministerstvy aktivně účastní pomoci oblastem dotčeným nedávnými povodněmi.

Ministerstvo financí na svých webových stránkách postupně zveřejňuje informace pro oblasti postižené povodní. Uvádíme stručný přehled informací a doporučení MF.

Obce mohou využít dotace na rekonstrukční práce

Obce mohou požádat o změnu účelu schválených dotací ze státního rozpočtu tak, aby bylo možno je využít při nápravě škod na nemovitém obecním majetku. Žádost je třeba podat na MF a současně na rozpočtový výbor poslanecké sněmovny. >> Bližší informace.

Obce mohou požádat o odložení splátek návratné finanční výpomoci

Ministerstvo financí je připraveno odložit splácení návratných finančních výpomocí o dva až tři roky. Obce postižené povodní musí v tomto případě podat žádost na Ministerstvo financí.

Upozornění pro příjemce prostředků z EU

V důsledku povodní může dojít k problémům s realizací či udržitelností projektů, které byly nebo by mohly být spolufinancovány z prostředků EU. Jde např. o ztrátu dokumentů, nemožnost dokončení projektu, neproveditelnost aktivit projektu z důvodu poškození prostor, staveb, vybavení apod. MF vydalo doporučení, jak v takových případech postupovat.

Česká daňová správa

Česká daňová správa v minulých dnech informovala o daňových souvislostech povodní a jejich následků. Daňová správa přistupuje k daňovým subjektům postiženým povodní s maximální vstřícností, základním krokem je vždy neprodleně oznámit příslušnému finančnímu úřadu, že subjekt postihly povodně a podat příslušné žádosti.

Uvolnění rozpočtových prostředků

Momentálně probíhá I. fáze pomoci postiženým oblastem, kdy je potřeba rychle řešit náhlou havarijní situaci. V této fázi MF uvolnilo z rozpočtové rezervy na krizové situace 54 mil. Kč (z toho 24 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj, 12 mil. Kč pro Olomoucký kraj, 10 mil. Kč pro Zlínský kraj a 8 mil. Kč pro Jihočeský kraj) určené na prvotní náklady (tj. demoliční práce, odklízení suti, základní bezpečnostní opatření apod.). Tyto prostředky by měly krajům dorazit v nejbližších dnech; o jejich použití rozhoduje hejtman daného kraje.

Ministerstvo financí spolu s Vládou ČR již připravuje opatření pro II. fázi pomoci, tj. pro obnovu postiženého území a pokračuje v hledání dalších finančních zdrojů, na uhrazení povodňových škod se samozřejmě kromě státního rozpočtu budou podílet např. i pojišťovny, krajské rozpočty atd.

Více informací na webu Ministerstva financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie