Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 7. 2009 14:14

MMR připravuje finanční pomoc pro lidi postižené záplavami

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes představilo formy finanční pomoci, které mají za cíl řešit tíživou situaci lidí, jejichž majetek zdevastovala povodeň.

Jedním z opatření, které ministerstvo pro místní rozvoj připravilo, je poskytnutí nenávratné finanční pomoci těm, jejichž dům zcela zničila povodeň a bude se muset přistoupit k demolici rodinných nebo bytových domů. Tato pomoc může být pro jednu domácnost až ve výši 150 000 korun.

Dalším opatřením jsou jednorázové příspěvky domácnostem, jejichž majetek byl povodní poškozen. Ty mohou být ve výši až 30 000 korun.

„Jde o první rychlé peníze, které pomohou rodinám v době, kdy byl jejich majetek povodní zdevastován,“ uvedl ministr Vondruška.

Ministerstvo dále analyzuje možnosti využití evropských operačních programů tak, aby se mohly čerpané peníze použít na řešení škod v postižených oblastech. Pokud by byla nutná revize příslušného operačního programu, potom by změnu musela schválit Evropská komise. Peníze by tak byly k dispozici do konce letošního roku.

„Připravujeme také finanční podporu pro obce, které musí zajistit náhradní ubytování lidem, kterým povodeň vzala střechu nad hlavou,“ řekl Vondruška.

Využít chce ministerstvo i možnosti z kapitol Státního fondu pro rozvoj bydlení. Uvažuje se o poskytování zvýhodněných úvěrů obyvatelům a obcím na opravy bytů a domů, které poškodily povodně. Tyto úvěry by mohly být do výše až 150 000 korun.

Další opatření, které ministerstvo připravilo, jsou zvýhodněné úvěry fyzickým osobám na novou výstavbu bytů a domů. Zde by se jednalo o částku maximálně 850 000 korun.

V kapitole na řešení následků živelných pohrom má dále ministerstvo k dispozici 45 milionů korun. Tyto dotace jsou určeny na obnovu obecního a krajského majetku. Kraje a obce mohou o tyto dotace požádat až po ukončení stavu nebezpečí v dotčeném území. Více informací o tomto nástroji podpory je zveřejněno na webových stránkách ministerstva (www.mmr.cz) v sekci Regionální politika.

Ministerstvo také zřídilo speciální linky, kde se mohou o dotace o postupu při řešení povodní obracet.

Pomoc v oblasti bydlení

221 771 611 – Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Praha

585 206 121 – Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Olomouc

Dotační program z kapitoly MMR na obnovu majetku ve vlastnictví obcí a krajů po živelné pohromě

224 864 006 – Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky

224 864 567 Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Další informace jsou dostupné na webu Ministerstva pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie