Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 9. 2009 12:23

MMR nyní vyřizuje dotace na povodňové škody

Následky povodní
Následky povodní
Hodnotitelská komise programu doporučila ministru pro místní rozvoj ke schválení prvních 43 žádostí o dotace, které MMR obdrželo od obcí, jejichž území bylo postiženo povodněmi. Celkové dotace dosahují výše 56 milionů korun.

"Tyto peníze jsou určené na obnovu základní infrastruktury, zejména na silnice a stržené mosty,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.

Ministerstvo vyhlásilo program obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, který má dva dotační tituly. První je určen pro obce a kraje, jejichž území bylo postiženo pohromou a byl zde vyhlášen stav nebezpečí. Zde mohou získat dotace na obnovu majetku obce až do výše 100% a kraje až do výše 50% celkových nákladů.

Obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí, mohou získat dotace do výše 80% respektive kraje do 50% celkových nákladů.

„V současné době přijímáme a vyřizujeme další žádosti postižených obcí a krajů. Další termín zasedání komise programu tak bude záležet na aktuálním počtu přijatých žádostí,“ doplnil ministr Vondruška.

Škody po povodních budou financovány z výnosu prodeje státních dluhopisů, o kterém jedná Ministerstvo financí s Evropskou investiční bankou. Z výnosu prodeje dluhopisů budou na základě rozhodnutí Vlády České republiky určeny 4 miliardy Kč na financování programů MMR.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie