Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

3. 7. 2014 19:40

Centrální registr smluv by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier jednali se zástupci projektu Rekonstrukce státu Davidem Ondráčkou, Jiřím Boudalem a Martinem Fadrným.

Předmětem setkání byla diskuse o zavedení centrálního registru smluv, ten by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích, které uzavírá stát, kraje, obce a další subjekty s veřejnoprávním prvkem.

"Chtěl bych zdůraznit, že registr smluv je součástí koaliční smlouvy a vládního prohlášení, tedy počítáme s tím a trváme na tom, aby byl registr zaveden jako centrální celostátní registr. Dále počítáme s tím a shodli jsme se na tom, že po jeho zavedení by zveřejněním smluv v tomto registru měla být podmíněna účinnost příslušných smluv," uvedl po jednání ministr Dienstbier.

Zároveň se účastníci jednání shodli na tom, že možnost zveřejnit smlouvu by měly mít všechny smluvní strany tedy nejenom veřejnoprávní účastník smluvního vztahu, ale i druhá strana, aby bylo zajištěno rovné postavení všech účastníků smlouvy.

Dále ministr informoval o tom, že byla vytvořena koaliční skupina, která má ve spolupráci s vládou, konkrétně s Ministerstvem vnitra, zpracovat komplexní pozměňovací návrh k návrhu již předloženému Poslanecké sněmovně. Návrh zákona včetně schválení toho komplexního pozměňovacího návrhu by mohl být projednán na schůzi Poslanecké sněmovny v září tohoto roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X