Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Informační systém pro aproximaci práva

Informační systém pro aproximaci práva (ISAP) představuje soubor databází, shromažďujících především informace o předpisech EU (dříve ES) a jejich implementaci do právního řádu ČR. Primárně je určen ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy, v omezeném rozsahu je k dispozici i širší veřejnosti. Je dostupný na adrese http://isap.vlada.cz.

Kontakty

Sekretariát oddělení informací
tel.: 296 153 393
e-mail: postaisap@vlada.cz

 

Související zprávy