Aktuálně

6. 5. 2021 18:15

České předsednictví nabízí stáže pro studenty vysokých škol

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kterého se naše země zhostí ve druhé polovině roku 2022, otevíráme své brány studentům se zájmem o evropskou politiku a diplomacii.

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, jakožto centrální koordinátor příprav CZ PRES 2022, nabízí hned několik možností jak získat cenné zkušenosti prostřednictvím absolvování stáže.

Vzhledem k tomu, že obsahové i logistické přípravy této nesmírně prestižní události již probíhají, hledáme studenty vysokých škol, kteří by tvořili všestrannou a odborně vyprofilovanou podporu zaměstnancům podílejícím se na přípravách a samotném výkonu CZ PRES 2022 v České republice.

Tyto stáže budou probíhat v průběhu celého předsednictví v Praze  na jednotlivých resortech. Hlásit se mohou studenti hovořící anglicky a mající zájem o agendu evropských záležitostí. Přesnější podmínky a detaily průběhu stáží poskytnou kontaktní osoby konkrétních úřadů, jejichž seznam najdete v příloze.

V rámci těchto stáží hledá studenty i Úřad vlády ČR, přesněji Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU. Náplní stáže, jejíž začátek realizace plánujeme na podzim tohoto roku, bude organizační a logistická výpomoc při přípravách CZ PRES 2022. S tím je spojeno několik obecných agend, jako např. vzdělávání, doprava, bezpečnost, ubytování, kultura, akce, akreditace či komunikace. Náplň stáže, za kterou nepřísluší finanční náhrada, je možné po konzultaci individuálně zohlednit. Její minimální délka činí 2 měsíce. V případě zájmu o tuto stáž prosíme o zaslání Vašeho CV do 31. srpna 2021 paní Marii Pláteníkové na e-mailovou adresu platenikova.marie@vlada.cz.

Stáž na předsednické období nabízí také Odbor protidrogové politiky ÚV ČR. Tato stáž je vhodná pro anglicky hovořící studenty z oblasti mezinárodních vztahů, politologie a adiktologie, kteří jsou komunikativní, časově flexibilní s příjemným vystupováním a analytickým myšlením. Uchazeči by měli být schopni pracovat s dokumenty v anglickém jazyce a orientovat se ve fungování a strukturách EU v oblasti protidrogové politiky. Uchazeči o tuto stáž mohou zasílat své CV paní Kateřině Horáčkové na e-mailovou adresu horackova.katerina@vlada.cz.

Podmínky absolvování stáže na Úřadu vlády budou přizpůsobeny aktuální epidemické situaci. Vybrané studenty proto budeme kontaktovat v návaznosti na vývoj pandemie.

Kromě stáží na jednotlivých úřadech bude Úřad vlády ČR jakožto centrální koordinátor příprav hledat také studenty ze studijních programů evropská studia, politologie, mezinárodních vztahů či obdobných, jako tzv. styčné důstojníky liaison officers.

„Liaison officers“ budou v rámci vrcholných setkání konajících se ve druhé polovině roku 2022 styčnou kontaktní osobou mezi delegací a organizačním týmem CZ PRES 2022. Styčný důstojník bude mít na starost např. zprostředkování komunikace pracovníků Úřadu vlády s delegací, předání akreditačních badgů delegaci, přivítání delegací na letišti, dodržování časového harmonogramu delegace apod.

Samotnému doprovodu delegací v rámci předsednictví bude předcházet školení ze strany Úřadu vlády a Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. Toto školení je zatím naplánováno v prezenční formě v Praze v budovách Úřadu vlády či Ministerstva zahraničních věcí ve druhém kvartálu roku 2022. O případných změnách budou zájemci informováni dostatečně včas.

Zájemci o pozice „liaison officers“ hovořící anglickým jazykem minimálně na úrovni C1 mohou do 31. prosince 2021 zaslat své CV a motivační dopis panu Janu Hájkovi z Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU na e-mailovou adresu hajek.jan@vlada.cz. Následný výběr kandidátů by měl být dokončen v prvním čtvrtletí roku 2022.

Kontakty

Stáže

Níže jsou uvedeny kontaktní osoby jednotlivých úřadů nabízejících stáže v České republice v  souvislosti s CZ PRES 2022, kterým se mohou hlásit studenti hovořící anglicky a mající zájem o agendu evropských záležitostí. Výhodou je vždy také zájem o agendu daného úřadu.

Liaison officeři

Zájemci o pozice liaison officerů hovořící anglickým jazykem minimálně na úrovni C1 mohou zaslat své CV a motivační dopis Janu Hájkovi (hajek.jan@vlada.cz) z Odboru pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie