Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 1. 2013 13:47

Začal Evropský rok občanů 2013

První akcí organizovanou v rámci Evropského roku občanů 2013 v České republice byl seminář, který se konal 8. ledna v Evropském domě v Praze, na němž vystoupili zástupci gestorů, ministerstev a dalších organizací, které se do průběhu Evropského roku občanů 2013 aktivně zapojí.

Jan Durica ze Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR se ve své prezentaci věnoval rozdílům mezi evropským a státním občanstvím.

O problematice migrace pracovníků hovořil Miroslav Fuchs, ředitel odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Důležitým nástrojem souvisejícím s uplatňováním práv občanů EU je i síť SOLVIT nabízející bezplatné řešení sporů na vnitřním trhu EU mimosoudní cestou. Jeho fungování přiblížil ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu Jan Havlík.

Na semináři taktéž vystoupila Michaela Suchardová zastupující poradenskou síť Evropské komise „Vaše Evropa“ a Vít Samek, vedoucí právního a sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, který prezentoval postoj odborů k otázkám evropského občanství.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie