Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 2. 2009 9:45

Vyšla dlouho očekávaná zpráva EK o finančním dohledu

Podle zprávy psané skupinou expertů vedenou bývalým šéfem Mezinárodního měnového fondu Jacquesem de Larosierem by měly vzniknout dva úřady pro finanční dohled v EU.

V říjnu minulého roku předseda EK J. M. Barroso pověřil úkolem vypracování zprávy Jacquese de Larosiera, který vytvořil skupinu skládající se z Leszeka Balcerowicze, Otmara Issinga, Rainera Masery, Calluma Mc Carthyho, Larse Nyberga, José Péreze a Onno Rudinga. Tato skupina včera vydala zprávu o finančním dohledu v EU. Zpráva uvádí, že „opatření jsou nutná a urgentní“ a přitom je nutno je provést „na úrovni globální, evropské a národní ve všech finančních oblastech.“

Nejprve zpráva analyzuje důvody krize, které hledá v několika oblastech od makroekonomických východisek až po práci ratingových agentur. Konstatují se známá fakta, že nízká úroková sazba a přebytek likvidity napomohla zejména v USA ke krizi hypoték. Všemu podle zprávy napomohlo špatné ověřování rizik finančními institucemi a k tomu se přidaly chyby korporátního managementu.

Některá doporučení

Ve zprávě se v četných doporučeních (celkem 31) jako je dohled CERS (Committee of European Securities Regulators) nad ratingovými agenturami se také uvádí doporučení (ve zprávě doporučení č.18) pro vytvoření celoevropské sítě orgánů finančního dohledu (ESFS - European System of Financial Supervisors), která by byla decentralizovaná. Role národních centrálních bank a dalších úřadů, které v současnosti na fungování bank a dalších institucí dohlíží, by neměla být zřejmě nijak omezena. Podle zprávy by dále vykonávaly "každodenní dozor".Podle zprávy psané skupinou expertů vedenou bývalým šéfem Mezinárodního měnového fondu Jacquesem de Larosierem by měly vzniknout dva úřady pro finanční dohled v EU.

Kromě ESFS by měl vzniknout i další úřad, kterému by předsedala Evropská centrální banka a jehož členy by byli i zástupci dozorčích orgánů jednotlivých členských států EU. Tato instituce by nejspíš posuzovala rizika pro celý finanční systém, alespoň to tedy vyplývá z jejího názvu - Evropská rada pro systémová rizika (ESRC - European Systemic Risk Council). Tato instituce by měla nahradit současnou Banking Supervision Committee (BSC).

Schéma dohledu nad finanční sférou

EK: schéma dohledu nad finanční sférou

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zpráva EK:

José Barosso, předseda Evropské komise

"Zpráva je důležitým příspěvkem pro naši práci. Zahrnuje celou řadu významných návrhů pro oblasti, kde si EK myslí, že je třeba jednat, " uvedl ke zprávě ve svém projevu předseda EK.
Na obrázku: Předseda EK J. M. Barroso

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie