Aktuálně

1. 9. 2009 16:59

Vyjádření ministra Štefana Füleho k návrhu na zrušení tzv. "vázaného mandátu" podaného k Ústavnímu soudu skupinou senátorů dne 1. 9. 2009

Praha, 1. září 2009 –  V návaznosti na podání návrhu na zrušení tzv. lisabonské novely jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu (tzv. „vázaného mandátu“) zdůrazňuje ministr Štefan Füle následující skutečnosti:

Vláda chápe Lisabonskou novelu jednacích řádů, která upravuje tzv. vázaný mandát, jako důležitý krok, který zvyšuje úlohu národního parlamentu ve věcech přijímání evropské legislativy. Její přijetí  v květnu tohoto roku podpořili nejen poslanci PSP ČR, ale také 73 z 81 senátorů. Přestože vláda pro ústavní stížnost proti lisabonské novele jednacích řádů neshledává žádný věcný důvod, respektuje právo senátorů  ji podrobit kontrole ústavnosti.

Návrh na zrušení novely jednacích řádů a návrh na předběžný přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy, jehož podání senátoři avizovali již dříve, spolu nicméně nesouvisejí. Jedná se o dvě rozdílná podání. Pokud skupina senátorů nadále shledává opodstatnění pro návrh na přezkum ve věci samotné Lisabonské smlouvy,  neexistuje důvod pro jeho další odklad.  Podání takového návrhu co nejdříve je naprosto klíčové pro to, aby byl ratifikační proces dokončen včas.

Lisabonská smlouva přináší klíčovou reformu institucí, jež by měla Unii umožnit efektivněji rozhodovat, a lépe tak čelit novým globálním výzvám. Vlády všech členských států EU se zavázaly dokončit ratifikaci Lisabonské smlouvy do konce roku 2009. Země, které jsou v obdobné situaci jako Česká republika, již signalizovaly, že ratifikaci mají v úmyslu uzavřít ještě před nadcházející Evropskou radou 29.-30. října 2009 v Bruselu. Pokračující neschopnost České republiky indikovat, jak a kdy hodlá ratifikaci dokončit, možnosti EU v tomto směru výrazně omezuje.

Kontakt:

Marie Faturová, kabinet ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie