Aktuálně

19. 1. 2012 10:32

Výbor pro Evropskou unii včera schválil rámcovou pozici k návrhu mezinárodní smlouvy o posílené hospodářské unii

Včera, 18. ledna 2012, schválil Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni rámcovou pozici k návrhu mezinárodní smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě hospodářské a měnové unie, tzv. smlouvu o fiskální unii. Rámcová pozice nepředjímá konečné rozhodnutí vlády, zda smlouvu podepsat či nikoli. Takové rozhodnutí vláda učiní až na základě finálního textu smlouvy. Pozice však konstatuje, že současný návrh smlouvy obsahuje ustanovení, jež podstatným způsobem mění způsob výkonu pravomocí již přenesených na Evropskou unii a fakticky znamenají přenos dalších pravomocí na EU a její instituce, třebaže s účinky pro ČR odloženými až do doby našeho přistoupení k euru.

V souladu s vládním programovým prohlášením musí být v případě zásadních institucionálních změn EU vyžadujících úpravu primárního práva přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem. Vzhledem ke skutečnosti, že účinky smlouvy o fiskální unii by pro Českou republiku nastaly až v okamžiku přijetí společné měny, není nezbytné podmínit souhlasem vyjádřeným v referendu ratifikaci přímo této smlouvy. Referendum by tak mohlo rozhodovat až o samotném vstupu České republiky do měnové unie, resp. o datu vstupu do systému ERM II, který je jedním z jeho předpokladů. V každém případě schválená pozice a programové prohlášení vlády referendum vyžadují. V okamžiku přijetí eura by ostatně byly realizovány další související závazky, vyplývající např. ze stálého záchranného fondu eurozóny existujícího na základě Smlouvy o Evropském stabilizačním mechanismu (ESM).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie