Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 10. 2013 10:22

Výbor pro Evropskou unii schválil mandát na jednání Evropské rady

Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni schválil dne 23. října 2013 mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady ve dnech 24. a 25. října 2013 v Bruselu. Hlavními tématy zasedání jsou digitální agenda a prohloubení Hospodářské a měnové unie včetně její sociální dimenze.

Výbor na svém jednání dále schválil Zprávu o realizaci Národního programu reforem České republiky v roce 2013. Tento dokument byl vypracován v souvislosti s prováděním Evropského semestru koordinace hospodářských politik. Jeho primárním cílem je poskytnout informaci o aktuálním stavu implementace reformních opatření, která reagují na doporučení Rady pro rok 2013 schválená dne 9. července 2013 Radou pro hospodářské a finanční záležitosti. Nad rámec plnění doporučení obsahuje dokument přehled plnění opatření obsažených v Národním programu reforem České republiky 2013 schváleném vládou České republiky dne 17. dubna 2013.

Výbor projednal a schválil také pozici České republiky k otázce záchranných sítí v souvislosti s přípravou bankovní unie a pozici vlády České republiky k digitální agendě v souvislosti s Evropskou radou konanou ve dnech 24. – 25. října 2013.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie