Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 3. 2013 10:05

Výbor pro Evropskou unii schválil mandát na jednání Evropské rady

Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni schválil dne 13. března 2013 mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady, která proběhne ve dnech 14. a 15. března 2013 v Bruselu.

Hlavy států a vlád členských zemí Evropské unie budou na jednání diskutovat o dvou zásadních tématech: hospodářské a sociální politice a vnějších vztazích. První téma, tedy hospodářská a sociální politika, se dále člení na dvě části, jimiž jsou podpora konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti na jedné straně, a dále pak problematika prohloubení hospodářské a měnové unie na straně druhé. Druhým tématickým blokem na agendě březnové Evropské rady budou strategičtí partneři Unie.

Mandát poskytuje předsedovi vlády pozici pro vyjednávání o ekonomických a sociálních tématech. Důraz klade zvláště na dokončení jednotného vnitřního trhu, který vláda ČR považuje za klíčový nástroj pro obnovu růstu a posílení konkurenceschopnosti.

Výbor pro Evropskou unii na svém jednání vzal také na vědomí pravidelný každoroční materiál Proces rozšíření Evropské unie a Severoatlantické aliance v jihovýchodní Evropě a na Islandu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie