Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 4. 2013 17:05

Vládní Výbor pro Evropskou unii dnes schválil poziční materiály týkající se budoucnosti hospodářské a měnové unie

Na evropské úrovni i v řadě členských států se v posledních letech a měsících vedou intenzivní debaty o budoucím uspořádání a fungování hospodářské a měnové unie (HMU). V polovině minulého roku např. představili svou společnou vizi budoucího směřování HMU ve zprávě Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii předseda Evropské rady, předseda Evropské komise, prezident Evropské centrální banky a předseda Euroskupiny. Svůj příspěvek zveřejnila též Evropská komise ve sdělení Plán na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse.

Česká republika se hodlá do právě probíhajících evropských diskusí o pokračování integrace v oblasti finanční, fiskální a oblasti hospodářských politik aktivně zapojit a prezentovat vlastní představu včetně konkrétních návrhů, které dle vlády ČR mohou přispět ke stabilizaci HMU a k posílení konkurenceschopnosti jejích členů. Vládní Výbor pro Evropskou unii proto dnes schválil koncepční dokument Stabilizace a budoucnost HMU: příspěvek ČR do evropské debaty, který nastiňuje východiska pozice ČR a navrhuje směr, kterým by se členské státy při integraci mohly vydat.

Na dnešním jednání Výbor pro Evropskou unii schválil také dvě rámcové pozice vyjadřující postoj vlády ČR ke dvěma sdělením Evropské komise na posílení ekonomického vládnutí v EU. První pozice se týká předběžné koordinace plánů zásadních reforem hospodářské politiky a druhá se vyjadřuje k uvažovanému zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie